Dedfryd ohiriedig i ddyn a fygythiodd staff y cyngor

Powys logo

28 Ionawr 2019

Powys logoMae dyn a fygythiodd staff y cyngor mewn safle i sipsiwn a theithwyr yng ngogledd Powys wedi cael dedfryd ohiriedig.

Mae Cyngor Sir Powys yn rhybuddio pobl y gallan nhw wynebu carchar os ydynt yn bygwth swyddogion.

Ymddangosodd Martin Joyce, sydd bellach yn byw yn Bletchley ger Milton Keynes, o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher, 23 Ionawr gan bledio'n euog i ddau gyhuddiad o ymddygiad bygythiol.

Clywodd y llys fod Joyce wedi colli ei dymer ar ôl i ddau swyddog o'r cyngor gyrraedd safle Sipsiwn a Theithwyr Leighton Archers yn Y Trallwng i weithredu camau gorfodaeth. Bygythiodd Joyce y ddau swyddog a dethol swyddoges o'r cyngor gan ddweud sylwadau rhywiol ac anweddus wrthi.

Wrth ddedfrydu Joyce i ddedfryd o garchar am dri mis a gafodd ei gohirio am ddeuddeng mis, dywedodd y Barnwr Nicolas Parry: "Roedd hwn yn ddigwyddiad o gythrwfl cyhoeddus afiach a gwarthus, yn ymosodiad ar ddau o weision cyhoeddus a oedd yn gwneud eu dyletswyddau."

Hefyd cafodd Joyce orchymyn i wneud 260 awr o waith di-dâl a chael ei rwymo i orchymyn atal am ddwy flynedd.

Daw'r achos diweddaraf hwn ddim ond chwe wythnos ar ôl i ddyn o Landrindod gael rhyddhad amodol o ddeuddeng mis ar ôl pledio'n euog i fygwth swyddog tai a fu'n ymwneud â'i achos.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai: "Ni fydd y cyngor yn goddef pobl yn bygwth ein haelodau o staff sy'n gwneud eu dyletswyddau ar ran y cyngor.

"Gobeithio y bydd yr achos hwn yn atgoffa pobl y gallan nhw gael eu herlyn os ydynt yn bygwth ein haelodau o staff."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu