SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy i ddynes o Langadfan am dipio slei-bach

Image of Sainsbury's supermarket in Welshpool

29 Ionawr 2019

Image of Sainsbury's supermarket in WelshpoolMae gadael gwastraff o'r cartref mewn maes parcio archfarchnad wedi costio £200 i ferch o Ogledd Powys ar ôl i Gyngor Sir Powys roi dirwy iddi.

Rhoddodd Tîm Amddiffyn yr Amgylchedd y cyngor hysbysiad cosb benodedig ar ôl chwilio gwastraff a oedd wedi cael ei adael yn slei-bach ym maes parcio Sainbury's yn Y Trallwng ddydd Gwener, 28 Rhagfyr 2018.

Recordiwyd y digwyddiad ar deledu cylch cyfyng yr archfarchnad ac aeth swyddogion amddiffyn yr amgylchedd ati i ymchwilio i'r sbwriel. Ynddo cawsant hyd i ddeunydd a oedd yn cysylltu'r droseddwraig i nifer o fagiau gwastraff y cartref.

Cafodd y droseddwraig o Langadfan hysbysiad cosb benodedig a chwympo ar ei bai. Dewisodd talu £200 fel ffordd o dalu'n gynnar.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Amddiffyn yr Amgylchedd: "Rydym am wneud i Bowys fod yn lle llawn croeso i'n trigolion a'n hymwelwyr ac mae hyn yn dechrau trwy gael amgylchedd glân.

"Fodd bynnag, mae 'na bobl sy'n difetha ein cymunedau gyda'u gweithredoedd hunanol trwy dipio eu gwastraff yn slei-bach. Mae'r rhan fwyaf o'n trigolion a'n busnesau'n ailgylchu a gwaredu eu gwastraff yn y ffordd gywir.

"Rydym wedi gweithredu yn yr achos hwn i amddiffyn y busnes. Maen nhw'n parchu'r gyfraith ac mae ganddynt gytundebau gwastraff yn eu lle i gael gwared ar eu hysbwriel yn gyfreithlon. Felly mae annheg y dylen nhw dalu i gael gwared â gwastraff sydd wedi cael ei dipio'n slei-bach ar eu tir. 

"Rhaid i ni bwysleisio'r neges bod tipio'n slei-bach yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i drethdalwyr. Rydym yn benderfynol o roi pen ar y bobl felly sy'n cael gwared ar eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Gobeithio y bydd yr achos hwn yn rhybudd i ddangos y byddwn yn mynd ati i archwilio i'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yma a chymryd y camau gorfodi priodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu