Cyngor Sir Powys yn cynnig cyrsiau i wella sgiliau gyrwyr hŷn

Image of a mature couple in a car

29 Ionawr 2019

Image of a mature couple in a carMae'r cyngor sir yn cynnig asesiad am ddim i yrwyr hŷn fydd yn rhoi cyfle iddyn nhw fagu mwy o hyder wrth yrru ar y ffordd fawr.

Asesiad am ddim ydy Gyrru Ymlaen (Drive On) sy'n cael ei gynnig gan Uned Diogelwch y Ffordd Cyngor Sir Powys ar gyfer pobl dros 65 oed sy'n meddu ar drwydded yrru lawn.

Nod y cynllun ydy asesu gallu gyrwyr hŷn am un awr ac yna rhoi cyngor iddyn nhw ar sut i yrru'n fwy diogel gyda mwy o hyder. Hyfforddwyr Gyrru cymwys sy'n gwneud yr asesiadau ac mae modd gwneud yn eich cerbyd eich hun pe ddymunech.

Mae gyrru'n bwysig er mwyn aros yn annibynnol ond mae'r risg o gael eich anafu neu'ch lladd mewn damwain car yn cynyddu gydag oedran - yn enwedig ymysg pobl dros 75 oed. Gyda mwy na miliwn o yrwyr dros eu pedwar ugain ar ffyrdd Prydain a phoblogaeth y wlad yn heneiddio, mae'r Uned Diogelwch y Ffordd yn awyddus i sicrhau bod pobl yn gyrru'n fwy gofalus am yn hirach.

Fel rhan o gynllun Gyrru Ymlaen gallwch ddewis hyfforddwr gyrru o restr a'u ffonio i drefnu asesiad. Byddwch yn cwrdd â'r hyfforddwr ac yn gyrru am un awr, un ai yn eich car chi neu eu car nhw. Bydd yr hyfforddwr yn trafod unrhyw faterion diogelwch priodol yn ystod yr asesiad cyfrinachol fel y gellid mynd ati i'w gwella.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Wrth i bobl fynd yn hŷn mae'n syniad da edrych eto ar eu gallu gyrru gan feddwl a fyddai cwrs gloywi'n ddefnyddiol. Mae'r asesiadau hyn yn cynnig cyfleoedd gwych i wneud hynny."

"Mae gallu gyrru yn bwysig i lawer o bobl hŷn er mwyn aros yn annibynnol. Mae hyn yn arbennig o wir mewn ardal wledig megis Powys. Baswn i'n annog ein gyrwyr hŷn i ystyried ein hasesiad Gyrru Ymlaen sy'n gallu eu helpu i yrru'n fwy diogel am hirach."

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Adran Diogelwch y Ffordd ar 01686 611586 neu e-bostiwch road.safety@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu