Dechrau gwaith ar gynllun teithio llesol yn Llanandras

Image of cars and people in Presteigne

29 Ionawr 2019

Image of cars and people in PresteigneMae'r cyngor sir wedi cadarnhau bod gwaith i ehangu cyfleusterau teithio mewn tref yng nghanol Powys wedi dechrau.

Dechreuodd Cyngor Sir Powys ar ail gyfnod y gwaith i gwblhau prosiect Llwybr Diogel i Gymunedau Llanandras ddydd Llun 28 Ionawr, diolch i grant o £400,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Nod y prosiect yw gwella cyfleusterau teithio llesol yn y dref fel bod rhagor o drigolion yn cael eu hannog i deithio ar siwrneiau byrrach trwy gerdded neu seiclo, yn hytrach na mewn cerbyd.

Yn sgil y gwaith diweddaraf, bydd llwybrau newydd yn cael eu creu, rhai sy'n bodoli eisoes yn cael eu lledu, a mesurau lliniaru traffig yn cael eu cyflwyno, yn ogystal â pharth 20mpg ar hyd Heol Greenfield a Ffordd Henffordd.

Bydd y Gronfa Teithio Llesol yn cyllido'r gwaith. Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hybu lefelau teithio llesol ar draws Cymru yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw'r gronfa.

Rhoddodd y gymuned gefnogaeth gref i'r prosiect yn sgil cyfnod cyntaf y prosiect, a agorwyd yn swyddogol y llynedd, ac mae rhagor o drigolion wedi penderfynu cerdded neu seiclo ar y llwybr newydd bellach.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd: "Rwyf wrth fy modd fod gwaith ar ail gyfnod y prosiect ar fin dechrau i ehangu'r cyfleusterau teithio lleol poblogaidd sydd eisoes ar gael yn Llanandras.

"Ry'n ni am i'n trigolion fod yn fwy rhagweithiol ond ni fydd yn bosibl i hyn ddigwydd oni bai fod y seilwaith yno'n barod iddynt fynd i gerdded neu i seiclo.

"Pan fydd y gwaith yma wedi'i gwblhau, bydd gan Lanandras y cyfleusterau teithio llesol gorau yn y sir.

"Hoffwn ddiolch i gymuned Llanandras, sydd wedi helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer y cyfnod diweddaraf, a hefyd Llywodraeth Cymru sydd wedi cefnogi'r cynigion hyn ac wedi darparu'r cyllid grant."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu