Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Etholiad Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn

Image of High Street, Newtown

29 Ionawr 2019

Image of High Street, NewtownCafwyd ei gadarnhau y bydd enwebiadau ar gyfer etholiad ar gyfer dwy ward cyngor tref y Drenewydd yn agor 30 Ionawr, 2019.

Dyma'r bedwaredd tro y mae'r Swyddog Canlyniadau wedi agor enwebiadau ar gyfer lleoedd gwag sy'n bodoli yn y wardiau Gogledd a Chanol Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn.

Gellir cael papur enwebu o'r swyddfa etholiadau ar 01597 826202 neu anfonwch e-bost at electoral.services@powys.gov.uk

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhagor o wybodaeth am fod yn gynghorydd tref gysylltu â Chyngor Tref y Drenewydd ar 01686 625544 neu ewch i'r dudalen Facebook www.facebook.com/newtownllanllwchaiarntowncouncil

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu