Dirwy i ddyn o'r Drenewydd am daflu ysbwriel

Image of litter being thrown out of a van window

1 Chwefror 2019

Image of litter being thrown out of a van windowCafodd dyn o'r Drenewydd ddirwy o £75 ar ôl cael ei ddal yn taflu ysbwriel o'i fan, medd y Cyngor Sir.

Cyflwynodd Tîm Gorfodaeth ac Ymwybyddiaeth Gwastraff Cyngor Sir Powys hysbysiad cosb benodedig ar ôl i swyddog amddiffyn yr amgylchedd weld y digwyddiad a rhoi gwybod i'r cyngor.

Digwyddodd hyn fis Hydref diwethaf pan daflodd y dyn ysbwriel o ffenest teithiwr fan wrth aros mewn tagfa traffig yn gadael Y Drenewydd ar yr A483 i'r Trallwng.

Gyda'r wybodaeth a gafwyd gan swyddog amddiffyn yr amgylchedd roedd swyddogion ailgylchu a gwastraff yn gallu archwilio a gweithredu'n briodol. Yn sgil hyn rhoddwyd dirwy o £75 i'r dyn.

Bellach mae'r cyngor yn rhybuddio gyrwyr a theithwyr i sicrhau eu bod yn cael gwared â'u gwastraff yn briodol trwy ddefnyddio bin ysbwriel neu eu blychau ailgylchu a gwastraff pan gyrhaeddant adref.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae taflu ysbwriel yn weithgaredd annymunol sy'n effeithio ar ein cymunedau ac yn costio arian i drethdalwyr wrth i ni ei glirio.

"Hoffwn i annog pawb i helpu i gadw Powys yn daclus trwy gael gwared ar eu gwastraff yn gywir. Ein nod yw cadw'r sir yn lân a chreu amgylchedd sy'n denu twristiaid a busnesau i'r ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu