SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Twf economaidd ar gyfer Y Drenewydd

Image of Newtown Bypass

5 Chwefror 2019

Image of Newtown BypassMae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi datgan y bydd ffordd osgoi £90m y Drenewydd yn rhoi hwb economaidd enfawr i ranbarth Canolbarth Cymru pan fydd yn agor yr wythnos nesaf.

Bydd y ffordd osgoi hir-ddisgwyliedig nid yn unig yn rhoi hwb economaidd enfawr i'r Drenewydd ond mae'n newyddion da i Ganolbarth Cymru i gyd yn ystod cyfnod hanfodol, dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris. 

"Bydd y ffordd osgoi newydd yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth ar gyfer busnesau ledled y rhanbarth ac yn gwella mynediad i farchnadoedd pwysig yn nwyrain y dref ac oddi yno.  Cafodd gwell cysylltiadau trafnidiaeth eu clustnodi'n gywir fel elfen hanfodol yn strategaeth economaidd Canolbarth Cymru ac mae agor y ffordd osgoi cyn amser yn fonws," ychwanegodd. 

"Roeddwn wrth fy modd yn Arwain dirprwyaeth fasnach o fusnesau Canolbarth Cymru i'r Senedd yr wythnos ddiwethaf i dynnu sylw Llywodraeth Cymru at uchelgeisiau a dyheadau'r rhanbarth o ran buddsoddi.

"Wedi'i drefnu gan Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, roedd y digwyddiad yn arddangos pa mor unigryw yw'r ardal hon ac yn hyrwyddo diwydiannau'r rhanbarth yn cynnwys ceir sy'n cael eu pweru gan hydrogen ac yn cael eu cynhyrchu ym Mhowys, cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf yn Aberystwyth a busnesau sy'n bwysig yn rhanbarthol ar gyfer yr economi wledig a thwristiaeth.

"Roedd hefyd yn hyrwyddo'r cyfleoedd economaidd enfawr ar draws y rhanbarth ac yn pwysleisio'r angen am fuddsoddiad cyhoeddus a Bargen Twf ar gyfer Canolbarth Cymru.

"Roedd yn gyfle gwych i fusnesau ymgysylltu â gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn Llywodraeth Cymru ac economi Canolbarth Cymru ac i ddatblygu cysylltiadau â busnesau ledled Cymru a'r De.

"Bydd y ffordd osgoi newydd yn hwb i bobl sy'n edrych i fyw, gweithio neu hyd yn oed lleoli eu busnesau yng Nghanolbarth Cymru," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu