1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Cyfeillion Dementia

Darparwr y Cwrs: Linda Vincent (PCC Reablement)

Nod:

Mae Cyfeillion Dementia'n fudiad gweithredu cymdeithasol, a'r nod yw gwella'n dealltwriaeth o ddementia ac ysbrydoli pobl i fwrw ati i helpu pobl yn eu cymunedau sy'n dioddef o ddementia.

Cefnogir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru.

Cymdeithas Alzheimer sy'n arwain y rhaglen fel un o'i feysydd gwaith i greu "Cymunedau sy'n deall Dementia" - sef cymunedau sy'n fwy goddefgar ac yn cynnwys pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia.

Cynnwys

 • Cyflwyniadau a threfniadau.
 • Gweithgaredd pum neges allweddol: Brawddegau bylchog
 • Gweithgaredd pum neges allweddol: Datganiadau Estynedig
 • Sut mae dementia'n effeithio ar rywun:  Cyfatebiaeth cwpwrdd llyfrau
 • Gweithgaredd myfyrdod personol:  Pwy sy'n iawn?
 • Gweithgaredd myfyrdod personol:  Paned neis o de
 • Troi dealltwriaeth yn weithred
 • Bod yn Gyfaill Dementia
 • Y camau nesaf
DateVenuesTimes
28 Chwefror 2019Neuadd Brycheiniog Brecon - Video Conferencing Room10.30am - 12.00pm
28 Mawrth 2019Hendre Ladus Ystradgynlais10.30am - 12.00pm
25 Ebrill 2019Neuadd Brycheiniog Brecon - Conference Room10.30am - 12.00pm
30 Mai 2019Conference Room, Hendreladus, Ystradgynlais10.30am - 12.00pm
27 Mehefin 2019Neuadd Brycheiniog Brecon - Conference Room10.30am - 12.00pm
25 Gorffennaf 2019Conference Room, Hendreladus, Ystradgynlais10.30am - 12.00pm
29 Awst 2019Neuadd Brycheiniog Brecon - Conference Room10.30am - 12.00pm
26 Medi 2019Conference Room, Hendreladus, Ystradgynlais10.30am - 12.00pm
31 Hydref 2019Neuadd Brycheiniog Brecon - Conference Room10.30am - 12.00pm
28 Tachwedd 2019Conference Room, Hendreladus, Ystradgynlais10.30am - 12.00pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu