Penderfyniad dirprwyedig ar lyfrgell y Trallwng

Image of Welshpool High Street

7 Chwefror 2019

Image of Welshpool High StreetMae'r cyngor sir wedi datgan y bydd llyfrgell y Trallwng yn cael ei adleoli i Amgueddfa Powysland gan ddiogelu dyfodol y ddau wasanaeth yn y dref, os caiff penderfyniad a fwriedir ei gadarnhau.

Bydd y symud, sy'n debygol o ddigwydd yn hwyrach eleni, yn dod ag adolygiad o adeiladau ym mherchnogaeth y cyngor yng ngogledd y sir i ben.

Ym mis Rhagfyr, cymeradwyodd cabinet y cyngor newidiadau i lety swyddfeydd gyda'r cadarnhad y byddai Neuadd Maldwyn yn cau - prif adeilad y cyngor - gyda gwasanaethau'n symud i'r Drenewydd ac adeiladau eraill yn y Trallwng.

Dirprwywyd penderfyniad am ddyfodol llety gwasanaethau craidd yn y dref a'r llyfrgell i'r Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau, yr Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant a Chyfarwyddwr yr Amgylchedd.

Cyhoeddwyd penderfyniad a fwriedir ar wefan y cyngor heddiw (7 Chwefror).

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ac am eu hawgrymiadau adeiladol a ystyriwyd yn ofalus.  Ein nod yw sicrhau bod gan y llyfrgell a'r amgueddfa ddyfodol sefydlog a chynaliadwy a chredaf fod y penderfyniad wedi cyflawni'r nod hwnnw.

"Fel cyngor, rydym eisoes wedi llwyddo i gyd-leoli gwasanaethau mewn nifer o drefi ac rydym yn credu y bydd y penderfyniad yn cadw gwasanaethau gwerthfawr yn y Trallwng ac yn darparu cyfleoedd i'r llyfrgell a'r amgueddfa yn y dyfodol."

Ychwanegodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau; "Rydyn ni'n gwybod y bydd y penderfyniad yn siomi rhai, ond rydym yn gobeithio y bydd defnyddwyr gwasanaethau a thrigolion yn deall bod yn rhaid inni wneud y defnydd gorau o adnoddau gwerthfawr ac mae hynny'n golygu cymryd penderfyniadau anodd.

"Mae'r pwysau ariannol sy'n wynebu'r cyngor yn golygu nad oeddwn yn gallu aros yn ein hunfan ac ar ôl ystyried pob dewis, rydym o'r farn mai cyd-leoliad yw'r opsiwn gorau er mwyn cynnal gwasanaethau a gwneud y defnydd gorau o eiddo'r cyngor sir."

Mae copi o'r penderfyniad dirprwyedig a fwriedir ar gael ar wefan y cyngor a bydd ac yn dod yn benderfyniad ar Chwefror 13.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu