Hen siop ym Machynlleth yn cael ei throi'n swyddfa

Image of The Old Shop, Bryn-Y-Gog, Machynlleth

7 February 2019

Image of The Old Shop, Bryn-Y-Gog, MachynllethMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod hen siop ar stad dai ym Mhowys, a oedd wedi cael ei difrodi gan ddŵr, wedi'i throi'n swyddfa y gall grwpiau cymunedol ei defnyddio ar gyfer cyfarfodydd.

Cafodd yr Hen Siop ar stâd Bryn-y-Gog Machynlleth ei hatgyweirio gan Wasanaeth Tai Cyngor Sir Powys a bydd y gwasanaeth yn ei defnyddio fel swyddfa a chanolfan waith yn rheolaidd.

Yn ogystal, bydd gwasanaethau eraill y cyngor ynghyd â sefydliadau'r sector cyhoeddus, busnesau lleol a grwpiau cymunedol lleol yn gallu llogi'r swyddfa am ddim os bydd angen ystafell ar gyfer cyfarfodydd.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cafodd yr hen siop ei difrod gan ddŵr yn y to a'r llawr ond fe atgyweiriwyd ac addurnwyd yr adeilad gan SWG Construction ar ran y cyngor fel y bod hi'n bosibl ei defnyddio.

Mae'r adeilad yn cynnwys ystafell gyfarfod fawr, cegin ac ystafell gyfarfod lai sy'n golygu y gellir cael cyfarfodydd ar wahân neu gyfarfodydd preifat. Mae hefyd rhwydwaith wi-fi y bydd ymwelwyr yn gallu logio i mewn iddo.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu adfer yr Hen Siop ym Mryn-y-Gog.

"Nid yn unig y bydd ein Gwasanaeth Tai yn ei defnyddio fel swyddfa ac yn ganolfan i gwrdd â'n tenantiaid yn rheolaidd, ond bydd hefyd ar agor i sefydliadau a grwpiau cymunedol eraill i'w defnyddio am ddim.

"Rwy'n gobeithio y bydd y swyddfa hon yn dod yn ganolfan aml-ddefnydd ac yn ganolfan boblogaidd ar gyfer Machynlleth."

Dywedodd yr Aelod Lleol ar gyfer Machynlleth, y Cynghorydd Michael Williams; "Rwyf wrth fy modd â'r gwaith adnewyddu sydd wedi arwain at ailagor y siop ar stâd Bryn-y-Gog.  Rwy'n falch bod synnwyr cyffredin wedi llwyddo ac y bydd y prosiect hwn yn golygu y bydd cyfleuster llwyddiannus ar waith.  

"Rwy'n deall y bydd swyddogion tai ar y safle y rhan fwyaf o'r diwrnodau yn darparu gwasanaethau i'r gymuned ac y bydd yr adeilad ar gael i grwpiau cymunedol am ddim."

Bydd yr agoriad swyddogol yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, 14 Chwefror.

I logi'r Hen Siop, ffoniwch Gwasanaeth Tai y Cyngor ar 01597 827464.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu