SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Golwg y Bannau

Mae Golwg y Bannau'n cynnig cyfleusterau preswyl a seibiant cartrefol i blant a phobl ifanc gydag Awtistiaeth.

Mae'n rhaid i'r plant a'r bobl ifanc sy'n dod i aros gyda ni fod yn ateb y meini prawf canlynol:

  • rhwng 8 ac 18 oed
  • â diagnosis o awtistiaeth a phroblemau ymddygiad cysylltiedig.

Yng Ngolwg y Bannau, y plant a'r bobl ifanc dan ein gofal sydd wrth wraidd popeth a wnawn.

Ein nod yw cynnig profiad cartrefol a chysurus i blant a phobl ifanc; eu hannog i wneud ffrindiau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau, eistedd nôl ac ymlacio mewn amgylchedd diogel a chysurus, a'u helpu i ddatblygu sgiliau bywyd a chymdeithasol hyd eithaf eu gallu.

Mae Golwg y Bannau yn adeilad hwylus dros ben gydag un lolfa fawr i ymlacio, cegin/ystafell fwyta agored, ystafell chwarae meddal, ystafell fyw gyda phwll peli a chyfrifiaduron, a chwe ystafell wely fodern a helaeth, gydag un yn ensuite.

Mae'n  braf cael mynd allan, weithiau'n cerdded neu yn ein cerbyd.  Rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol gan gynnwys bowlio, marchogaeth neu fynd i'r sinema.  Weithiau fe awn am bryd o fwyd blasus yn Aberhonddu neu Ferthyr Tudful.

"Mae Golwg y Bannau'n werth y byd i mi.  Alla'i ddim canmol digon ar y Rheolwyr a'r Staff  am eu cefnogaeth i fy mab gan roi'r cyfle iddo aeddfedu a datblygu i fod y dyn ifanc y  mae heddiw."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu