Hafren Dyfrdwy ar daith i siarad â chwsmeriaid am eu biliau

Image of staff from Hafren Dyfrdwy in front of a van

11 Chwefror 2019

Image of staff from Hafren Dyfrdwy in front of a vanDros yr wythnosau nesaf bydd rhai o gwsmeriaid Hafren Dyfrdwy yn dechrau derbyn eu bil dŵr cyntaf gan y cwmni.

Mae'r cwmni'n awyddus i siarad â phobl ac i esbonio sut y gallan nhw gael help gyda'u biliau os oes angen, felly mae'r cwmni'n mynd ar daith.

Fel esboniodd Louise Moir, Arweinydd Gwasanaethau Cwsmeriaid y cwmni: "Pan symudon ni o fod yn gwmni Dee Valley Water i Hafren Dyfrdwy y llynedd, roedd yn dipyn o newid i rai pobl.  Rydym eisoes wedi siarad â nifer fawr o gwsmeriaid am y newidiadau ond dros yr wythnosau nesaf, dyma'r tro cyntaf i rai cwsmeriaid dderbyn bil gennym ni.  Bydd y biliau'n edrych ac yn teimlo'n bur wahanol i'r hen filiau, felly byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan gwsmeriaid.  Efallai mai ni sydd â'r biliau rhataf yng Nghymru, ond ry'n ni'n gwybod y bydd hi'n anodd iawn ar rai pobl, felly rydym am i bawb wybod bod help ar gael gan ein tîm cyfeillgar.

Rydym am siarad â chynifer o bobl â phosibl - os ydych chi'n cael trafferthion, efallai gallwn eich helpu chi gyda'r bil, neu os ydych am gael sgwrs - ry'n ni yma i helpu."

Bydd cwsmeriaid yn gallu cael sgwrs gyda thimoedd y cwmni rhwng 10am tan 4 pm bob dydd yn y mannau canlynol:

  • Dydd Mawrth 12 Chwefror,  Tesco Extra, Smithfield Rd, Y Trallwng, SY21 7BL
  • Dydd Mercher 13 Chwefror,  Sgwâr y Frenhines, Wrecsam
  • Dydd Iau 14 Chwefror, Canolfan Gymuned Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam LL13 8BY
  • Dydd Gwener 15 Chwefror, Sgwâr y Frenhines, Wrecsam

Dywedodd Louise: "Mae edrych ar ôl ein cwsmeriaid yn bwysig i ni, ac mae'r timoedd yn edrych ymlaen at gael sgwrs wyneb yn wyneb â phobl, felly cofiwch alw i weld sut allwn ni helpu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu