1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Rhoi gwybod i ni eich bod wedi gadael neu'n mynd i adael Eiddo Busnes

Rhowch wybod i'r Cyngor os ydych chi wedi gadael neu werthu eiddo, neu os ydych yn mynd i wneud hynny.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu