1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Mae Pawb WRTHI

Ymgyrch ailgylchu ar gyfer Cyngor Sir Powys a PHUM Awdurdod Lleol cyfagos yn Rhanbarth De Ddwyrain Cymru yw Mae Pawb WRTHI.

Mae'r ymgyrch wedi'i chefnogi a'i chyllido gan Lywodraeth Cymru ac mae hi wedi cael ei mabwysiadu'n lleol gan Gyngor Sir Powys a phob un o'r Awdurdodau Lleol partner.

Bwriad yr ymgyrch yma yw gwneud i ddefnyddwyr AROS, MEDDWL ac AILGYLCHU gymaint ag sy'n bosibl. Erbyn hyn, mae mwy o bobl nag erioed yn dewis AILGYLCHU yng Nghymru ac mae hynny'n dangos bod Pawb WRTHI - felly os nad ydych chi wrthi, pam lai?

Mae gan Gymru un o'r cyfraddau ailgylchu uchaf ar draws y  DU, Ewrop a'r Byd. Rhaid i ni, fel cenedl, barhau i adeiladu ar y llwyddiant yma ac ailgylchu rhagor - byddwn ni'n gweithio gyda

  • Blaenau Gwent
  • Caerdydd
  • Rhondda Cynon Taf
  • Caerffili
  • Bro Morgannwg

i ddangos does dim gyfyngiadau i bosibiliadau ailgylchu ac er ein bod ni gyd WRTHI mewn ffyrdd gwahanol - Mae Pawb WRTHI o Aberhonddu i'r Trallwng.  Mae pobl hyd yn oed WRTHI yn eu hystafelloedd gwely, ystafelloedd ymolchi, ceginau a hyd yn oed yn yr ard

Mae'n hen bryd AROS.MEDDWL.AILGYLCHU

Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr ymuno â ni ac ailgylchu ar gyfer Cyngor Sir Powys.

I ddysgu rhagor ynglŷn â'r ymgyrch, ewch i: www.arosmeddwlailgylchu.cymru 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu