1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Seren trin gwallt i siarad mewn gŵyl yrfaoedd

Image cynrychioli Seren trin gwallt i siarad mewn gŵyl yrfaoedd

20 Chwefror 2019

Image of Lee StaffordCyhoeddwyd prif siaradwraig arall ar gyfer Gŵyl Yrfaoedd Powys eleni fydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 6 Mawrth 2019.

Bydd y seren o driniwr gwallt Lee Stafford yn mynychu gŵyl Llwybrau Positif Powys yn Llanelwedd. Hefyd mae e newydd gyhoeddi y bydd yn cydweithredu â Grŵp Colegau NPTC.

Un o'r gwyliau gyrfaoedd mwyaf yn y Deyrnas Unedig ydy hon lle daw tua thair mil o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau ledled Powys.

Mae Lee yn wyneb cyfarwydd ar y teledu ac yn ymddangos yn rheolaidd ar raglen ITV This Morning. Mae hefyd wedi ymddangos ar Celebrity Scissor hands, Secret MillionaireaPointless.

Yn ogystal â chyflwyno dosbarth meistr ar y prif lwyfan yn yr ŵyl bydd Lee hefyd yn sôn wrth fyfyrwyr am sut ddatblygodd ei yrfa.

Fel rhan o'i gydweithio â'r coleg bydd yn gweithio gyda'r tîm Gwallt a Thriniaethau Harddwch yng ngrŵp NPTC. Bydd yn eu cynorthwyo i gyflawni hyfforddiant o safon Seren Michelin o'r radd flaenaf. Bydd y staff dysgu profiadol yn gwneud hyfforddiant dwys yn dysgu dulliau trin Lee Stafford fel y gallant drosglwyddo eu gwybodaeth i'r myfyrwyr ar eu cyrsiau.

Mae'r mudiadau canlynol yn noddi'r ŵyl eleni:

 • Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach
 • Hyfforddiant Cambrian
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • Grŵp Colegau NPTC
 • WestEnt audio visual
 • Compact Orbital Gears Ltd
 • Abacare
 • Cwmni Dŵr Radnor Hills
 • Dawnus
 • Hyfforddiant ACT
 • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • EvaBuild

Mae'r digwyddiad hefyd yn cael ei gefnogi gan Gymunedau dros Waith.

Mae grŵp Llwybrau Positif Powys yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grŵp Colegau NPTC, Hyfforddiant Cambrian Cyf a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu