Seren trin gwallt i siarad mewn gŵyl yrfaoedd

Image of Lee Stafford

20 Chwefror 2019

Image of Lee StaffordCyhoeddwyd prif siaradwraig arall ar gyfer Gŵyl Yrfaoedd Powys eleni fydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 6 Mawrth 2019.

Bydd y seren o driniwr gwallt Lee Stafford yn mynychu gŵyl Llwybrau Positif Powys yn Llanelwedd. Hefyd mae e newydd gyhoeddi y bydd yn cydweithredu â Grŵp Colegau NPTC.

Un o'r gwyliau gyrfaoedd mwyaf yn y Deyrnas Unedig ydy hon lle daw tua thair mil o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau ledled Powys.

Mae Lee yn wyneb cyfarwydd ar y teledu ac yn ymddangos yn rheolaidd ar raglen ITV This Morning. Mae hefyd wedi ymddangos ar Celebrity Scissor hands, Secret MillionaireaPointless.

Yn ogystal â chyflwyno dosbarth meistr ar y prif lwyfan yn yr ŵyl bydd Lee hefyd yn sôn wrth fyfyrwyr am sut ddatblygodd ei yrfa.

Fel rhan o'i gydweithio â'r coleg bydd yn gweithio gyda'r tîm Gwallt a Thriniaethau Harddwch yng ngrŵp NPTC. Bydd yn eu cynorthwyo i gyflawni hyfforddiant o safon Seren Michelin o'r radd flaenaf. Bydd y staff dysgu profiadol yn gwneud hyfforddiant dwys yn dysgu dulliau trin Lee Stafford fel y gallant drosglwyddo eu gwybodaeth i'r myfyrwyr ar eu cyrsiau.

Mae'r mudiadau canlynol yn noddi'r ŵyl eleni:

 • Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach
 • Hyfforddiant Cambrian
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • Grŵp Colegau NPTC
 • WestEnt audio visual
 • Compact Orbital Gears Ltd
 • Abacare
 • Cwmni Dŵr Radnor Hills
 • Dawnus
 • Hyfforddiant ACT
 • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • EvaBuild

Mae'r digwyddiad hefyd yn cael ei gefnogi gan Gymunedau dros Waith.

Mae grŵp Llwybrau Positif Powys yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grŵp Colegau NPTC, Hyfforddiant Cambrian Cyf a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu