Cyhoeddi rhagor o gyfarfodydd am y canolfannau arbenigol

classroom

25 Chwefror 2019

classroomMae tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyngor Sir Powys yn cynnal pedwar digwyddiad trafod 'o amgylch y bwrdd' ychwanegol ar gyfer rhieni a gofalwyr ym mis Mawrth, i drafod canolfannau arbenigol y sir.

Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn:

  • Llandrindod ar ddydd Llun 4 Mawrth - 1.30pm-3pm;
  • Y Trallwng ar ddydd Mercher 6 Mawrth - 1.30pm-3pm;
  • Aberhonddu ar ddydd Iau 7 Mawrth - 1.30pm-3pm;
  • Ystradgynlais ar ddydd Llun 11 Mawrth - 6pm-7.30pm.

Mae'r cyfarfodydd hyn yn dilyn ymlaen o gyfres o ddigwyddiadau anffurfiol a gynhaliwyd gyda rhieni/gofalwyr yn ystod yr wythnosau diwethaf.  Nod y digwyddiad trafod anffurfiol hwn yw darparu adborth i rieni/gofalwyr y mae'r Tîm ADY wedi derbyn ynglŷn â'r Canolfannau Arbenigol a chyfle ychwanegol am awgrymiadau neu unrhyw farn yr hoffech chi gynnig.

Os ydych chi'n rhiant/gofalwr plentyn gydag ADY a hoffech chi ddod heibio mae croeso i chi gysylltu â'n tîm ADY ar 01597 826666 neu anfonwch e-bost at aln.transformation@powys.gov.uk.   Cofiwch roi gwybod iddynt os oes angen gofal plant arnoch i'ch galluogi i fynychu'r digwyddiadau.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu