Dirwy i dri dyn am dipio ysbwriel

Image of fly-tipping outside a recycling bank

25 Chwefror 2019

Image of fly-tipping outside a recycling bankMae lluchio ysbwriel ar safleoedd ailgylchu cymunedol wedi costio tri dyn o Bowys £200 yr un ar ôl i'r Cyngor Sir roi dirwy iddyn nhw.

Mae Tîm Gorfodi ac Ymwybyddiaeth Gwastraff y Cyngor wedi rhoi tri hysbysiad cosb benodedig wahanol ar ôl ymchwilio i ddigwyddiadau tipio'n slei bach ar safleoedd ailgylchu cymunedol yn Llansanffraid-ym-Mechain, Y Drenewydd a Llanandras.

Lluchiwyd caead ffwrn a'r deunydd pacio, bagiau o ganiau a phlastig yn safle ailgylchu cymunedol Llansanffraid. Taflwyd darnau o geir, tarpwlinau, teganau a dillad yn y safle ym maes parcio Lôn Gefn yn Y Drenewydd. Cafwyd hyd i fagiau duon yn llawn ysbwriel yn y banciau gwastraff o'r ardd yn safleoedd ailgylchu cymunedol Llanandras.

Aeth Tîm Gorfodi ac Ymwybyddiaeth Gwastraff y Cyngor ati i archwilio'r tri digwyddiad. Yn ystod eu harchwiliad darganfu'r tîm dystiolaeth a oedd yn cysylltu'r gwastraff a daflwyd â'r troseddwyr.

Rhoddodd y Cyngor hysbysiad cosb benodedig o £400 i'r troseddwyr o Lansanffraid-ym-Mechain, Aber-miwl ac Einsiob ger Llanandras. Derbyniodd y tri dyn hysbysiad cosb benodedig gan dalu £200 yr un gan fod dewis ar gael i dalu hanner y gost yn gynnar os bydd pobl yn ei thalu o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym am i Bowys fod yn lle glân a chroesawgar i'n trigolion a'r rheiny sy'n ymweld â'r sir ac mae hyn yn dechrau trwy gael amgylchedd glân.

"Mae'r rhan fwyaf o'n trigolion a'n busnesau'n ailgylchu ac yn cael gwared ar eu gwastraff yn y ffordd gywir. Fodd bynnag, mae 'na rai sy'n difetha ein cymunedau trwy eu hymddygiad hunanol yn taflu eu gwastraff yn slei bach mewn lleoedd anghyfreithlon.

"Rhaid i ni bwysleisio'r neges bod tipio'n slei bach yn drosedd sy'n andwyo'r amgylchedd ac yn costio arian i drethdalwyr pan mae rhaid i ni ei lanhau. Byddwn ni ar drywydd y bobl hynny sy'n cael gwared â'u gwastraff yn anghyfreithlon trwy gryfhau ein gwaith gorfodi a gwahardd."

"Gobeithio y bydd hyn yn rhybudd ac yn dangos y byddwn ni'n mynd ati i archwilio'r ymddygiad gwrthgymdeithasol hwn a chymryd camau priodol i'w wahardd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu