SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisio barn ar y system wybodaeth 'ar y pryd'

Image of T4 public bus service

26 Chwefror 2019

Image of T4 public bus serviceMae'r cyngor yn gofyn barn teithwyr sy'n defnyddio llwybrau T4 a T6 ym Mhowys ar y system newydd sy'n helpu teithwyr i wybod ymhle a pha mor bell i ffwrdd y mae'r bws ar yr union adeg honno.

Bydd teithwyr bysus sy'n aros mewn safle bws yn gallu defnyddio'r dechnoleg i weld yn syth bin lle mae'r bws a phryd mae i fod i gyrraedd.

Byddwn yn gofyn i deithwyr sy'n defnyddio'r naill wasanaeth i gymryd rhan mewn arolwg byr a bydd cyfle i eraill roi eu barn trwy fersiwn ar-lein a fydd ar gael tan ddydd Llun 11 Mawrth 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion Trafnidiaeth: "Mewn sir wledig fel Powys, mae gwasanaethau bysus yn cynnig gwasanaeth pwysig iawn i nifer o drigolion sydd angen mynd i rywle ond heb gar neu'n methu gyrru am wahanol resymau.

"Mae'r system wybodaeth ar y pryd yn fuddsoddiad gwych mewn technoleg a fydd yn helpu'r rhai sydd angen defnyddio cludiant cyhoeddus i gael golwg a theimlo'n fwy diogel o wybod pryd yn union bydd y bws yn cyrraedd."

Mae'r arolwg ar-lein hefyd yn gofyn am y cynllun teithio am ddim ar benwythnosau a pha mor fodlon ydyn nhw'n gyffredinol â'r gwasanaeth bysus.

Mae gennych tan ddydd Llun 11 Mawrth i lenwi'r holiadur sydd ar wefan y cyngor ar www.powys.gov.uk/dweudeichdweud

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu