Porth newydd ar-lein ar gyfer ceisiadau am dai cymdeithasol i ddod yn fuan

Image of a house

26 Chwefror 2019

Image of a houseBydd trigolion Powys sydd am wneud cais am dŷ cymdeithasol yn gallu gwneud hynny ar-lein yn fuan iawn, yn ôl y cyngor sir.

Mae Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Powys yn cyflwyno porth newydd ar-lein sy'n golygu y bydd pobl yn gallu gwneud cais ar-lein am dŷ cymdeithasol.  Yn ogystal, bydd y system newydd yn golygu bod ymgeiswyr yn gallu diweddaru eu cais os bydd eu hamgylchiadau'n newid.

Fel rhan o'r newid hwn, caeodd y rhestr aros am dai cymdeithasol ddydd Llun 25 Chwefror tan fydd y porth newydd ar-lein yn barod.

Os oes ymgeisydd mewn sefyllfa frys o fod yn ddigartref, cysylltwch â'r gwasanaeth tai ar 01597 827464, a bydd swyddog wrth law i'ch helpu.

Bydd y rhai hynny sydd eisoes ar y rhestr aros yn gorfod ail-ymgeisio pan fydd y porth ar-lein yn fyw.  Bydd y cyngor yn cysylltu â'r rhai sydd ar y rhestr aros yn rhoi gwybod iddynt fod rhaid ail-ymgeisio pan fydd y porth yn barod.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod o'r Cabinet ar faterion Tai: "Bydd symud y broses hon ar-lein yn hwyluso pethau i ymgeiswyr a'r cyngor.

"Bydd ymgeiswyr yn gallu cyflwyno cais unrhyw adeg o'r dydd.  Ni fydd rhaid galw'r cyngor yn ystod oriau gwaith i wneud cais.  Bydd ymgeiswyr hefyd yn gallu diweddaru'r cais unrhyw bryd os yw eu sefyllfa'n newid.

"Mae prosesu ceisiadau dros y ffôn yn broses ddrud a thrafferthus, felly bydd cyflwyno'r porth ar-lein yn helpu'r cyngor i arbed arian.

"Ry'n ni'n sylweddoli y bydd y rhai sydd eisoes wedi cyflwyno cais yn gorfod ail-gofrestru am dai cymdeithasol, ond trwy wneud hynny ar-lein bydd pawb yn gallu diweddaru eu manylion pan fydd eu hamgylchiadau'n newid."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu