SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Prosiect Bloodhound yn dychwelyd i'r ŵyl yrfaoedd

Image of Bloodhound SSC

27 Chwefror 2019

Image of Bloodhound SSCBydd myfyrwyr sy'n ymweld â Gŵyl Yrfaoedd Powys yr wythnos nesaf yn cael cyfle i ddysgu am gar uwch sonig y Bloodhound, un o geir cyflymaf y byd.

Mae'r Ŵyl yn falch o groesawu'r prosiect peirianyddol byd eang hwn yn ôl i Faes y Sioe Fawr ddydd Mercher nesaf (6 Mawrth 2019). Bydd myfyrwyr yn gallu darganfod am yr ymgais i yrru'n gyflymach na mil o filltiroedd yr awr gan dorri'r record y byd am y car mwyaf cyflym ar y tir.

Mae disgwyl i tua thair mil o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a Grŵp Colegau NPTC fynychu'r digwyddiad. Bydd tua chant o arddangoswyr yno gan gynnwys cyflogwyr, prifysgolion a cholegau, y lluoedd arfog a sefydliadau eraill gan gynnwys y sector gwirfoddol. Mae'r ŵyl yn cael ei threfnu gan Lwybrau Positif Powys - partneriaeth rhwng asiantaethau amrywiol.

Eleni mae'r digwyddiad yn cael ei noddi gan y mudiadau a'r cwmnïau canlynol:

 • Grŵp Colegau NPTC
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • Hyfforddiant Cambrian
 • Cwmni dŵr Radnor Hills
 • West Ent audio visual
 • Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Gyrfa Cymru
 • Cyngor Sir Powys
 • Compact Orbital Gears
 • Abacare
 • Dawnus
 • Hyfforddiant ACT
 • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • EvaBuild
 • Tai Wales and West

Mae'r digwyddiad hefyd yn cael ei gefnogi gan Gymunedau dros Waith.

Partneriaeth yw'r Grŵp Llwybrau Positif rhwng y canlynol: Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, Ysgolion Uwchradd y sir, Grŵp Colegau NPTC, Hyfforddi Cambrian Cyf. a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Mae'r digwyddiad am ddim i arddangoswyr a'r bobl ifanc sy'n mynychu ond niw yw'n agored i'r cyhoedd, dim ond i fyfyrwyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu