SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Prosiect Bloodhound yn dychwelyd i'r ŵyl yrfaoedd

Image of Bloodhound SSC

27 Chwefror 2019

Image of Bloodhound SSCBydd myfyrwyr sy'n ymweld â Gŵyl Yrfaoedd Powys yr wythnos nesaf yn cael cyfle i ddysgu am gar uwch sonig y Bloodhound, un o geir cyflymaf y byd.

Mae'r Ŵyl yn falch o groesawu'r prosiect peirianyddol byd eang hwn yn ôl i Faes y Sioe Fawr ddydd Mercher nesaf (6 Mawrth 2019). Bydd myfyrwyr yn gallu darganfod am yr ymgais i yrru'n gyflymach na mil o filltiroedd yr awr gan dorri'r record y byd am y car mwyaf cyflym ar y tir.

Mae disgwyl i tua thair mil o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a Grŵp Colegau NPTC fynychu'r digwyddiad. Bydd tua chant o arddangoswyr yno gan gynnwys cyflogwyr, prifysgolion a cholegau, y lluoedd arfog a sefydliadau eraill gan gynnwys y sector gwirfoddol. Mae'r ŵyl yn cael ei threfnu gan Lwybrau Positif Powys - partneriaeth rhwng asiantaethau amrywiol.

Eleni mae'r digwyddiad yn cael ei noddi gan y mudiadau a'r cwmnïau canlynol:

 • Grŵp Colegau NPTC
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • Hyfforddiant Cambrian
 • Cwmni dŵr Radnor Hills
 • West Ent audio visual
 • Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Gyrfa Cymru
 • Cyngor Sir Powys
 • Compact Orbital Gears
 • Abacare
 • Dawnus
 • Hyfforddiant ACT
 • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • EvaBuild
 • Tai Wales and West

Mae'r digwyddiad hefyd yn cael ei gefnogi gan Gymunedau dros Waith.

Partneriaeth yw'r Grŵp Llwybrau Positif rhwng y canlynol: Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, Ysgolion Uwchradd y sir, Grŵp Colegau NPTC, Hyfforddi Cambrian Cyf. a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Mae'r digwyddiad am ddim i arddangoswyr a'r bobl ifanc sy'n mynychu ond niw yw'n agored i'r cyhoedd, dim ond i fyfyrwyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu