Her Beicio Elusennol

Image of a cyclist

28 Chwefror 2019

Image of a cyclistMae her feicio'n cael ei chynnal yn ne Powys yr wythnos hon i gefnogi elusennau nawdd Cadeirydd Cyngor Sir Powys.

Bydd Freedom Leisure yn cynnal digwyddiad beicio cyflym ddydd Gwener 1 Mawrth i godi arian tuag at St David's Hospice a Changen De Powys Parkinsons.

Bydd staff a chwsmeriaid ar safleoedd Freedom Leisure yn ne Powys yn cymryd rhan yn y digwyddiad beicio cyflym dros 1k.  Bydd dau feic yn cael eu defnyddio yng Nghanolfan Hamdden Aberhonddu, Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais, Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt a Chanolfan Chwaraeon Llandrindod rhwng 10am - 7pm ar gyfer yr heriau beicio cyflym, gyda gwobrau am yr amseroedd cyflymaf.

Bydd y beiciwr brwdfrydig a Rheolwr ar Ddyletswydd Freedom Leisure, Gareth Lawrence hefyd yn beicio o safle i safle gan wneud y daith cylchol o 171 km yn ystod y dydd.  Bydd hefyd yn cwblhau'r her beicio cyflym 1k ym mhob un o'r canolfannau y bydd yn ymweld a hwy. 

Dywedodd y Cyng David Meredith, Cadeirydd y Cyngor wrth ddymuno'n dda iddyn nhw: "Hoffwn ddiolch i Freedom Leisure am drefnu'r digwyddiad hwn a dymuno'n dda i bawb sy'n cymryd rhan."

Ychwanegodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal Freedom Leisure ar gyfer Powys: "Rydyn yn falch iawn o fod yn cydweithio gyda Chyngor Sir Powys i gefnogi'r elusennau lleol gwerthfawr yma.  Mae'n gyfle delfrydol i bawb ymuno yn yr her, i wneud ymarfer corff a chodi arian ar yr un pryd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu