SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio Arolwg Gwelliannau i'r Llyn

Image of pedalos on Llandrindod Lake

28 Chwefror 2019

Image of pedalos on Llandrindod LakeRydym am gael barn trigolion a phobl sy'n defnyddio ac yn mwynhau ardal y llyn yn Llandrindod fel rhan o brosiect a fydd yn arwain at nifer o welliannau amgylcheddol dros y misoedd nesaf.

Derbyniodd Cyngor Sir Powys grant o £50k gan Lywodraeth Cymru dan Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau o amgylch y llyn yn Llandrindod.  Fel rhan o'r prosiect, mae'n awyddus i gael sylwadau trwy  arolwg "cyn" ac "ar ôl" i fesur budd y gwaith i'r gymuned ac eraill sy'n mwynhau'r lle.

Ymhlith y gwaith dan sylw fydd adnewyddu llwyfannau pysgota, gosod llwybr pren a lle i wylio adar o amgylch y llyn.  Ar gyfer y llwyfannau pysgota a'r llwybr pren, y bwriad yw defnyddio deunydd plastig wedi'i ailgylchu.   Bydd byrddau dehongli hefyd yn cael eu codi fel rhan o'r cynllun.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Portffolio dros yr Economi a Chynllunio: "Rwy'n bles ein bod ni wedi derbyn y grant hwn i ychwanegu at y gwelliannau a wnaed y llynedd.  Rwy'n gwahodd unrhyw un sy'n defnyddio'r llyn a'r parc i lenwi'r arolwg byr cyn 31 Mawrth."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Mae llyn Llandrindod yn un o nodweddion gorau'r dref.  Mae'n le hyfryd i bobl fwynhau a gwerthfawrogi natur.  P'un ai'n pysgota, cerdded, rhedeg neu seiclo, mae'r llyn a'r ardal gyfagos yn rhan bwysig o sicrhau lles ein trigolion.  Bydd y gwaith hwn yn rhoi agwedd arall  ar gyfleusterau'r llyn ac rwy'n siwr y bydd y lle gwylio adar yn denu lot o ddiddordeb gan ysgolion lleol a'r rhai sy'n ymddiddori mewn bywyd gwyllt a natur."

Mae'r arolwg am gael barn grwpiau sydd â diddordeb, ymwelwyr a'r rhai sy'n defnyddio'r llyn, ar y cyfleusterau presennol.

Y dyddiad cau yw 31 Mawrth 2019 ac i gyrraedd yr arolwg ewch i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu