SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y cyngor yn dweud wrth drigolion am ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig

Powys logo

28 Chwefror 2019

Powys logoMae'r cyngor sir yn atgoffa aelwydydd ym Mhowys i ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig os oes rhaid iddyn nhw gael gwared ar eu gwastraff o'r cartref.

Mae Tîm Gorfodi ac Ymwybyddiaeth Gwastraff Cyngor Sir Powys yn atgoffa trigolion ar ôl i fesurau newydd i helpu cynghorau i fynd i'r afael troseddu gwastraff ddod i rym.

Pasiodd Cynulliad Cenedlaethol gosbau penodedig newydd ym mis Chwefror i helpu i atal taflu gwastraff y cartref yn anghyfreithlon. Bellach gall cartrefi gael dirwy os ydynt yn talu rhywun i gael gwared â'u gwastraff ac maen nhw'n ei daflu'n anghyfreithlon.

Mae'r cyngor am i drigolion sicrhau eu bod yn defnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig os oes angen cymorth arnyn nhw i gael gwared ar eu gwastraff o'r cartref.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Efallai y bydd trigolion yn meddwl eu bod wedi gwneud y peth iawn wrth dalu rhywun i gael gwared ar eu gwastraff o'r cartref. Ond os nad ydynt wedi gwirio'r cwmni maent wedi rhoi eu gwastraff iddyn nhw, gallai'r cwmni yna dipio'r gwastraff yn slei bach.

"Yn y pen draw gallai aelwydydd gael dirwy os bydd y cyngor yn darganfod bod eu gwastraff wedi cael ei daflu'n anghyfreithlon. Mae'n bwysig eu bod yn cael gwared ar eu gwastraff yn iawn.

"Mae digon o ddewisiadau ar gael i drigolion fel y gallant gael gwared â'u gwastraff o'r cartref yn y ffordd gywir. Yn ogystal â chasgliadau o ymyl y ffordd gall trigolion fynd â'u gwastraff a'i ailgylchu yn eu canolfan ailgylchu gwastraff y cartref agosaf. Fel arall gallant ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus am bris bach.

"Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i sicrhau nad yw ein gwastraff yn mynd i'r bobl anghywir. Mae'n bwysig bod cartrefi'n defnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig os ydynt am gael gwared ar eu gwastraff yn gywir ac yn gyfrifol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu