Agor Ysgol Carno

Image of new classroom at Ysgol Carno

5 Mawrth 2019

Image of new classroom at Ysgol CarnoMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ysgol gynradd newydd yng ngogledd y sir wedi agor ei drysau am y tro cyntaf heddiw (Dydd Mawrth, 5 Mawrth).

Mae staff a disgyblion Ysgol Carno wedi symud i'w adeilad newydd sbon ar ôl misoedd o waith adeiladu.  Cafodd y gwaith ei wneud gan gwmni Paveaways o Groesoswallt.

Mae'r adeilad £1.5m yn golygu y bydd disgyblion yn cael eu dysgu mewn adeilad ysgol yr unfed ganrif ar hugain newydd sbon gyda darpariaeth blynyddoedd cynnar penodol wrth ymyl y neuadd gymunedol.  Ni fydd angen iddynt ddibynnu ar ddosbarthiadau symudol mwyach sydd wedi cael eu dymchwel.

Roedd y gronfa ar gyfer y prosiect wedi'i rhannu 50/50 rhwng Cyngor Sir Powys a rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain Llywodraeth Cymru, gyda chyfraniad o £500,000 gan Gymdeithas Hamdden Carno, a roddwyd gan Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Tirgwynt.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae hwn yn ddiwrnod gwych i gymuned ysgol Carno sy'n rhan o ffederasiwn llwyddiannus iawn.  Yn yr un modd â threfniadaeth yr ysgol, mae'r prosiect o ganlyniad i gydweithio mewn partneriaeth greadigol ac mae'n dangos sut y gall cydweithio talu ar ei ganfed ar gyfer ein hysgolion pentref."

Mae'r ysgol yn rhan o ffederasiwn tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, sef Carno, Glantwymyn a Llanbrynmair.   Mae'r ffederasiwn ysgol wedi bod yn rhedeg ers 2014 gydag un corff llywodraethu, un tîm arweinyddiaeth a Phennaeth newydd gyda 157 o ddisgyblion ar draws tri safle.

Yn ddiweddar, dyfarniwyd y ffederasiwn yn rhagorol ar gyfer arweinyddiaeth gan Estyn gydag Ysgol Carno yn derbyn dyfraniad rhagorol ar gyfer safonau; profiadau addysgu a dysgu; ac arweinyddiaeth a rheolaeth.

Bydd seremoni ffurfiol i agor yr ysgol yn cael ei chynnal yn hwyrach eleni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu