SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith prif wasanaethau wedi'i gynllunio ar gyfer y Drenewydd

Image of High Street, Newtown

6 March 2019

Image of High Street, NewtownMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd rhaid i waith hanfodol gan brif wasanaethau gael ei wneud yn y Drenewydd yn dilyn agor Ffordd Osgoi'r Drenewydd.

Bellach, mae Hafren Dyfrdwy (Hafren Trent yn flaenorol) a 'Wales and West Utilities' yn bwriadu gwneud gwaith adnewyddu mawr ar brif bibellau dŵr /nwy yn y Drenewydd gan fod y ffordd osgoi nawr wedi agor. Cafodd y gwaith hwn ei oedi ers cryn amser oherwydd y trafferthion a fyddai wedi codi heb y ffordd osgoi.

Bydd y mwyafrif o'r gwaith yn digwydd ar stadau tai neu ar hyd strydoedd preswyl bychan felly ni ddylai'r gwaith cael effaith ormodol.

Fodd bynnag, bydd gwaith yn cael ei wneud gan 'Wales and West Utilities' pan fyddant yn adnewyddu'r prif bibellau nwy ar hyd Ffordd Llanidloes, Ffordd Dolfor a Lôn y Blanhigfa a gallai hyn achosi mwy o drafferthion i draffig lleol.  Bydd y gwaith yma'n cael ei wneud dros wyliau haf yr ysgolion oherwydd ei fod yn agos iawn at nifer o ysgolion.

Meddai'r Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Yn sgil agor ffordd osgoi'r Drenewydd, y cyngor fydd nawr yn gyfrifol am y brif ffordd drwy'r Drenewydd.  Bydd gwaith yn cael ei wneud i ddiogelu cyflwr y ffordd a bydd hyn yn cael ei wneud ar yr un pryd â'r gwaith sy'n cael ei wneud gan y prif wasanaethau.

"Fodd bynnag, cyn i ni wneud y gwaith cynnal a chadw o'r ffordd, mae'n bwysig bod y cwmnïau prif wasanaethau yn gwneud unrhyw waith hanfodol i'w seilwaith.  Rydym eisoes wedi bod yn trafod gyda Hafren Dyfrdwy ac 'Wales and West Utilities' pa waith adnewyddu sydd ganddyn nhw ar y gweill dros y 12 mis nesaf.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl gwmnïau prif wasanaethau er mwyn gwneud yn siŵr na fydd y gwaith yn tarfu'n ormodol ar drigolion.  Serch hynny, bydd y ffordd osgoi yn lleihau'r effaith yn sylweddol ar y dref pan fydd y gwaith hwn yn cael ei wneud."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu