Cipolwg ar Ysgol Uwchradd newydd Aberhonddu

Image of an artists impression of the new Brecon High School

6 Mawrth 2019

Image of an artists impression of the new Brecon High SchoolMae gwahoddiad i rieni, disgyblion a'r gymuned gyfan ddod i  gael cipolwg ar ysgol uwchradd newydd Aberhonddu ymhell cyn iddi agor.

Mae gwaith yn mynd ymlaen yn dda ar y prosiect gwerth £21m, ac mae gwahoddiad i rieni ddod i alw heibio yn ystod cyfres o ddiwrnodau agored a drefnir gan Bam Construction UK Ltd ar ddiwedd y mis.

Bydd rhaid cadw lle ar y diwrnodau agored hyn, a byddan nhw'n cael eu cynnal rhwng 18 a 22 Mawrth.  Bydd yn cymryd tua awr i fynd o gwmpas. 

Bydd yr ysgol newydd sbon yn mesur 7,500 medr sgwâr, ac yn cynnig ysgol uwchradd fodern gyda lle i 750 o ddisgyblion, gyda chweched dosbarth integredig.  Bydd yna gegin goginio lawn, llefydd bwyta, neuadd pedwar cwrt, stiwdio weithgareddau a mannau addysgu arbenigol.

Bydd yr ymweliadau hyn yn digwydd yn ystod wythnos 50 o raglen prosiect 78 wythnos.  Bydd gwres tanlawr yn cael ei osod yn ystod yr ymweliadau, felly ni fydd yn bosibl mynd i'r mannau hynny.

Ymhlith y gwaith arall fydd yn digwydd yw adeiladau'r partisiynau, addurno, gwaith trydanol a mecanyddol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu