SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beicwyr Modur angen trwydded i fynd ar hyd Llwybr y Mynaich

Image of the Monk's Trod byway

7 Mawrth 2019

Image of the Monk's Trod bywayMae'r cyngor sir wedi dweud y bydd rhaid i feicwyr modur sydd eisiau mynd ar hyd cilffordd ym Mhowys yn ddiweddarach y mis hwn ymgeisio am drwydded.

Mae cynllun trwydded ar waith gan Wasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys ar gyfer beicwyr modur sydd eisiau mynd ar hyd Llwybr y Mynaich,sef cilffordd adnabyddus yng Nghwm Elan.  

Cynhelir y diwrnod trwyddedu ar ddydd Llun, Mawrth 18 a fydd yn caniatáu i feicwyr modur fynd ar hyd y cyfan o'r gilffordd o fewn ffin Powys ond dim ond os oes ganddynt drwydded.

Rhoddwyd y cynllun trwydded ar waith i ganfod lefel y defnydd a wneir o'r gilffordd gan feicwyr modur y gellir ei gynnal gan wyneb y gilffordd yn ei chyflwr presennol cyn ystyried gwaith pellach i gefnogi'r defnydd o feiciau modur.

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cefn Gwlad: "Mae'r gilffordd yn dilyn llwybr canoloesol Llwybr y Mynaich rhwng Abaty Cwm-hir ac Ystrad Fflur gan groesi ardal fawr o gynefinoedd sy'n sensitif yn ecolegol.

"Bydd y cynllun trwydded hwn yn helpu ein tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad wrth gydbwyso anghenion yr holl grwpiau defnyddwyr gyda chynaladwyedd y llwybr a'r tirwedd senstif sy'n ei amgylchynu ar gyfer y dyfodol."

Gall beicwyr modur ymgeisio am drwydded trwy edrych ar wefan y cyngor ar www.powys.gov.uk/monktrod

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu