SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnig system unffordd ar gyfer Heol y Bryn a Stryd yr Undeb yn Y Drenewydd

Image of High Street, Newtown

7 Mawrth 2019

Image of High Street, NewtownMae Cyngor Sir Powys yn cynnig creu system unffordd ar hyd rhannau o ddwy stryd breswyl yn Y Drenewydd.

O ganlyniad i ymarfer ymgynghori gyda thrigolion yn 2017 mae'r cyngor yn bwriadu gwneud rhannau o Stryd yr Undeb a Heol y Bryn yn ardaloedd unffordd. Bydd hyn yn gwella'r diogelwch traffig yno ac yn creu mwy o le ar gyfer parcio ar hyd y ddwy stryd.

Mae'r cyngor hefyd yn bwriadu cyflwyno gorchymyn gwahardd pob cerbyd modur (ac eithrio mynediad) ar hyd ffyrdd di-ddosbarth Lôn y Celyn (Hollies Lane) a Lôn Penlan ar ôl i drigolion lleol fynegi pryder.

Hefyd bydd y gorchymyn traffig terfyn pwysau 7.5 tunnell yn cael ei ddiddymu ar hyd Lôn y Celyn os bydd y gorchymyn gwahardd yn cael ei weithredu.

Bellach mae'r cyngor wedi dechrau ar y trefniadau cyfreithiol o lunio'r gorchmynion traffig ar gyfer y system unffordd, y gorchymyn gwahardd cerbydau ac i ddiddymu'r terfyn pwysau.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae trigolion wedi mynegi nifer o bryderon ynghylch modurwyr yn defnyddio Lôn y Celyn a Lôn Penlan fel ffyrdd i osgoi tagfeydd yng nghanol Y Drenewydd.

"Mae preswylwyr hefyd wedi codi pryderon bod gormod o draffig yn mynd ar hyd y strydoedd cul yn rhy gyflym ar hyd Heol y Bryn a Stryd yr Undeb.

"Nod y gorchmynion arfaethedig hyn ydy gwella diogelwch traffig yn y ddau lecyn yma o'r Drenewydd."

Bydd modd archwilio'r ardaloedd traffig arfaethedig yn Llyfrgell Y Drenewydd.

I weld penderfyniad dirprwyedig yr aelod portffolio ewch i https://powys.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=673&MId=4809&Ver=4

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu