SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Galw o hyd am safbwyntiau ar y strategaeth Doiledau

Image of the outside of a public toilets

8 March 2019

Image of the outside of a public toiletsMae trigolion Powys yn cael eu hatgoffa fod ganddynt chwe wythnos o hyd i roi eu barn ar y strategaeth toiledau cyhoeddus newydd sy'n edrych ar wella mynediad a darpariaeth ar gyfer pawb sydd eu hangen gan gynnwys teuluoedd gyda phlant ifanc, trigolion ag anableddau ac ymwelwyr â'r sir.

Mae sicrhau fod toiledau yn adeiladau'r cyngor yn agored i'r cyhoedd, ceisio gweithio gyda chaffis preifat a busnesau adwerthu i hyrwyddo'r ymgyrch 'Defnyddio ein Tai Bach' ac archwilio ffyrdd o ddefnyddio cytundebau Adran 106, gan hybu cyfleusterau newid i fabanod ac oedolion, ymysg rhai o'r syniadau sydd wedi'u cynnwys yn y drafft. 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet dros faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Mae'r holl gynghorau yng Nghymru wedi derbyn y dasg o lunio Strategaeth Toiledau Cyhoeddus erbyn mis Mai. Mae ein drafft yn dod â map o'r holl ddarpariaeth yr ydym yn ymwybodol ohono yn y sir a'r adborth o'n arolwg cychwynnol ynghyd. Ymysg pethau eraill, roedd hyn yn amlygu fod 54% o drigolion yn cael trafferth dod o hyd i doiled wrth ymweld â thref arall, bod 22% yn talu i ddefnyddio toiled cyhoeddus ac y byddai 81% wrth eu boddau yn cael ap ar eu ffôn i leoli toiledau."

"Fe fyddem wirioneddol yn hoffi derbyn eich barn a'ch mewnbwn ar gyfres o 20 o gamau gweithredu yr ydym wedi'u rhestru ar dudalen 22 o'n strategaeth. Mae'r pwyslais ar gydweithrediad gan Lywodraeth Cymru a nawdd cyfyngedig sy'n cael ei gyflwyno i ni, felly a fyddech gystal â rhoi eich adborth a helpu siapio ein blaenoriaethau."

Cynhelir yr ymgynghoriad 12 wythnos tan 14 Ebrill. Bydd y cyngor yn ystyried yr holl sylwadau a dderbynnir ac yn llunio strategaeth derfynol i'w gweithredu ym mis Mehefin.

Gellir dod o hyd i'r ddogfen ymgynghori a'r strategaeth ddrafft ar wefan y cyngor www.powys.gov.uk/haveyoursay a chlicio ar Ymgynghoriad Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu