SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Pompren wedi'i hadnewyddu

Image of the repaired footbridge over Clywedog Brook

11 Mawrth 2019

Image of the repaired footbridge over Clywedog BrookMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod gwaith atgyweirio a gwelliannau helaeth wedi cael eu gwneud i bompren yng nghanolbarth Powys.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wedi goruchwylio gwaith atgyweirio i'r bompren dros Nant Clywedog rhwng y Groes ac Abaty Cwm-hir.

Bu contractwr lleol Mervyn Price Plant Hire yn gwneud gwaith atgyweirio helaeth gyda rheiliau llaw metel a dec pren newydd yn cael eu gosod.  Gosodwyd hefyd stripiau gwrthlithro ar strwythur y bont.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Roedd angen y gwelliannau hyn oherwydd roedd rheiliau llaw metel yr hen bompren yn pydru ac yn crymu ac roedd y dec pren yn dechrau pydru.

"Rydym yn gobeithio y bydd y bont ar ei newydd wedd yn rhoi llawer mwy o flynyddoedd o ddefnydd i'r cyhoedd i'r hawliau tramwy cyhoeddus lleol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu