Pompren wedi'i hadnewyddu

Image of the repaired footbridge over Clywedog Brook

11 Mawrth 2019

Image of the repaired footbridge over Clywedog BrookMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod gwaith atgyweirio a gwelliannau helaeth wedi cael eu gwneud i bompren yng nghanolbarth Powys.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wedi goruchwylio gwaith atgyweirio i'r bompren dros Nant Clywedog rhwng y Groes ac Abaty Cwm-hir.

Bu contractwr lleol Mervyn Price Plant Hire yn gwneud gwaith atgyweirio helaeth gyda rheiliau llaw metel a dec pren newydd yn cael eu gosod.  Gosodwyd hefyd stripiau gwrthlithro ar strwythur y bont.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Roedd angen y gwelliannau hyn oherwydd roedd rheiliau llaw metel yr hen bompren yn pydru ac yn crymu ac roedd y dec pren yn dechrau pydru.

"Rydym yn gobeithio y bydd y bont ar ei newydd wedd yn rhoi llawer mwy o flynyddoedd o ddefnydd i'r cyhoedd i'r hawliau tramwy cyhoeddus lleol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu