1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Arolwg ar ddewisiadau ôl-16

Image cynrychioli Arolwg ar ddewisiadau ôl-16

Rydym am wybod pam fod pobl ifanc Powys yn dewis beth maen nhw'n ei wneud ar ôl gorffen addysg orfodol a hefyd eu sylwadau ar fynd i'r byd gwaith.

Wrth ddeall hyn yn well, gallwn gynllunio'n well beth allwn ei gynnig o fewn y sir, ôl-16.

Gallwch gyrraedd yr arolwg yma   

Bydd yr arolwg yn cau am hanner nos, nos Sul 7 Ebrill 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu