Blwyddyn i'r gwasanaeth feddwl am atebion

Image of books in a library

12 Mawrth 2019

Image of books in a libraryMae llyfrgelloedd Powys wedi cael blwyddyn i feddwl sut y gall sicrhau gwerth £200k o arbedion.

Bydd yr ymgynghoriad gwreiddiol a ddechreuodd ym mis Chwefror i ofyn am syniadau ar sut i gadw'r deg o'r canghennau llai ar agor, yn parhau er mwyn cael sylwadau pellach a rhoi cyfle i drigolion a chymunedau gyflwyno syniadau.  Bydd yr arolwg hefyd yn cynnwys y 6 o ganghennau mwy o faint a'r gwasanaeth symudol.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Llun 24 Ebrill, a hyd yma, derbyniwyd dros 200 o sylwadau.

Wythnos diwethaf, pleidleisiodd cynghorwyr o blaid y gyllideb am y flwyddyn nesaf, ond heb orfodi'r gwasanaeth llyfrgelloedd i glustnodi arbedion o £200k, er bydd rhaid gwneud hynny'r flwyddyn ganlynol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am lyfrgelloedd, y Cynghorydd Rachel Powell: "Rwy'n falch fod y gwasanaeth wedi cael blwyddyn yn ychwanegol.  Bydd yn gyfle i gymunedau ystyried a chyflwyno argymhellion ar ddyfodol llyfrgelloedd a'u hadnoddau cymunedol.

"O'r sesiynau taro heibio y bues i, amser oedd un o'r prif sylwadau.  Mae'r sesiynau hyn wedi bod yn werthfawr iawn wrth fy helpu i ac eraill i ddeall cryfder teimladau a pha mor werthfawr yw ein llyfrgelloedd ni.  Mae'n amlwg i mi eu bod yn llawer mwy na llyfrau.  Mae wedi bod yn dda cael clywed sylwadau trigolion ar ba mor ddefnyddiol mae llyfrgelloedd i'r rhai sy'n chwilio am waith, tenantiaid, pobl ifanc sy'n cael eu haddysgu yn y cartref a phobl hŷn sy'n ystyried llyfrgelloedd fel wyneb y cyngor.

"Mae ein llyfrgelloedd yn help llaw i nifer o bobl na fyddai fel arall yn gallu cysylltu ag eraill.  Maen nhw'n wych o ran helpu gyda lles ac iechyd meddwl.  O baned â phlismon i amser stori a grwpiau darllen dementia, mae'r gwasanaeth  yn cynnig cyfleoedd di-ri i bobl gymdeithasu ag eraill mewn lle diogel gyda staff profiadol sy'n cynnig wyneb cyfeillgar.  Byddaf yn parhau i wrando ac yn gofyn i bobl a chymunedau ddefnyddio'r ymgynghoriad hwn i gyflwyno sylwadau.  Mae'r bygythiad o gau llyfrgelloedd wedi ei ohirio am y tro, ond dim ond am flwyddyn."

Hyd yma, mae dros 200 o drigolion wedi ymateb i'r arolwg a thua 300 wedi galw yn y sesiynau taro heibio.  Gallwch weld yr arolwg ar-lein yn www.powys.gov.uk/dweudeichdweud gyda chopïau papur ym mhob llyfrgell.

Gallwch ddarllen sylwadau a gafwyd yn y sesiynau hefyd ar y wefan, gyda thabl sy'n dangos costau pob cangen, gan gynnwys y canghennau mwyaf, yn ôl dymuniadau'r rhai a ddaeth i'r sesiynau, a manylion costau canolog o ran y stoc lyfrau a chostau band eang y cyfrifiaduron.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu