Cofrestru ar gyfer gwasanaeth newydd ar gyfer casglu gwastraff o'r ardd yn agor

Image of garden waste collection service logo

12 Mawrth 2019

Image of garden waste collection service logoErbyn hyn, gall trigolion garddio brwd ledled Powys danysgrifio i wasanaeth newydd ar gyfer casglu gwastraff o'r ardd sy'n cael ei gynnig gan y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd, a fydd yn rhedeg o ddechrau mis Ebrill i ddiwedd mis Tachwedd.

Bellach, gall aelwydydd tanysgrifio i'r gwasanaeth newydd trwy ymweld â www.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu drwy ffonio 01597 827465.

Am £35, bydd y cyngor yn darparu bin ar olwynion 240 litr ac yn casglu gwastraff o'r ardd unwaith bob pythefnos.  Bydd bin llai 120 litr ar gael am bris is ar gyfer yr aelwydydd hynny sydd â gerddi bach.

Meddai'r Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Nawr bod y gwanwyn ar gyrraedd, bydd pobl yn dechrau mentro allan i'w gerddi ac yn dechrau cael eu dwylo yn y pridd.

"Bydd ein gwasanaeth casglu newydd, a fydd yn costio llai na £2 y casgliad os bydd pobl yn tanysgrifio nawr, yn golygu nad oes rhaid i aelwydydd gael eu ceir yn frwnt trwy ei lenwi â thoriadau glaswellt.  Mae'r tâl yn debygol o fod yn llai na'r hyn y byddai'r rhan fwyaf o drigolion yn ei wario ar danwydd i fynd â'u gwastraff gardd i fan casglu."

Yn sgil cyflwyno'r gwasanaeth newydd, bydd y cyngor yn dechrau cael gwared ar fanciau gwastraff gwyrdd o safleoedd ailgylchu cymunedol.  Bydd aelwydydd yn gallu parhau i fynd â'u gwastraff gardd i un o bum canolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref ym Mhowys.

"Mae banciau gwastraff gwyrdd mewn safleoedd ailgylchu cymunedol yn unigryw i Bowys ond gan nad oes unrhyw weithwyr ar y safleoedd hyn, yn aml maen nhw'n cael eu camddefnyddio gan dipwyr anghyfreithlon a garddwyr masnachol," meddai'r Cynghorydd Davies.

"Rydym yn sylweddoli bod hyn yn newid i nifer o ddefnyddwyr y banciau gwastraff o'r ardd ond rwy'n hyderus y bydd y gwasanaeth newydd yma yn cael ei ystyried fel dewis mwy cyfleus.  Mewn mannau lle mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan gynghorau eraill mae bob amser yn boblogaidd iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu