HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Amgueddfa Powysland

Image of Welshpool High Street

13 Mawrth 2019

Image of Welshpool High StreetMae Cyngor Sir Powys yn gwneud paratoadau i symud llyfrgell y Trallwng i Amgueddfa Powysland dros y misoedd nesaf.  Gwnaed y penderfyniad i gydleoli'r ddau wasanaeth ym mis Chwefror gan y Cynghorydd Phyl Davies a'r Cynghorydd Rachel Powell.

I baratoi ar gyfer y symud bydd Amgueddfa Powysland yn cau'r wythnos yn dechrau 15 Ebrill er mwyn gallu symud rhai o arddangosfeydd yr amgueddfa ac i wneud gwaith ail-ddylunio er mwyn gwneud lle i'r llyfrgell.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Diwylliant: "Mae'n rhaid gwneud y gwaith o symud arddangosfeydd ac arteffactau'r amgueddfa mewn modd ofalus a sensitif.  Mae'n rhaid eu trin gyda gofal a bydd rhaid pacio unrhyw eitemau sy'n mynd i gael eu storio yn ofalus.  Rydym yn cau'r amgueddfa ar y 15fed Ebrill i roi'r cyfle i staff wneud y gwaith hwn ac i roi amser i baratoi'r adeilad ar gyfer y contractwr a fydd yn gwneud y gwaith angenrheidiol i symud y llyfrgell i mewn."

Bydd y llyfrgell ar lawr gwaelod y cyfleuster gydag ardal i blant, cyfrifiaduron sy'n cael eu defnyddio gan y cyhoedd ac ystod dda o lyfrau llyfrgell.  Y bwriad yw ailddefnyddio'r silffoedd o'r llyfrgell bresennol a'u hail-ddylunio er mwyn defnyddio'r gofod mor effeithlon ag sy'n bosibl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu