SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Amgueddfa Powysland

Image of Welshpool High Street

13 Mawrth 2019

Image of Welshpool High StreetMae Cyngor Sir Powys yn gwneud paratoadau i symud llyfrgell y Trallwng i Amgueddfa Powysland dros y misoedd nesaf.  Gwnaed y penderfyniad i gydleoli'r ddau wasanaeth ym mis Chwefror gan y Cynghorydd Phyl Davies a'r Cynghorydd Rachel Powell.

I baratoi ar gyfer y symud bydd Amgueddfa Powysland yn cau'r wythnos yn dechrau 15 Ebrill er mwyn gallu symud rhai o arddangosfeydd yr amgueddfa ac i wneud gwaith ail-ddylunio er mwyn gwneud lle i'r llyfrgell.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Diwylliant: "Mae'n rhaid gwneud y gwaith o symud arddangosfeydd ac arteffactau'r amgueddfa mewn modd ofalus a sensitif.  Mae'n rhaid eu trin gyda gofal a bydd rhaid pacio unrhyw eitemau sy'n mynd i gael eu storio yn ofalus.  Rydym yn cau'r amgueddfa ar y 15fed Ebrill i roi'r cyfle i staff wneud y gwaith hwn ac i roi amser i baratoi'r adeilad ar gyfer y contractwr a fydd yn gwneud y gwaith angenrheidiol i symud y llyfrgell i mewn."

Bydd y llyfrgell ar lawr gwaelod y cyfleuster gydag ardal i blant, cyfrifiaduron sy'n cael eu defnyddio gan y cyhoedd ac ystod dda o lyfrau llyfrgell.  Y bwriad yw ailddefnyddio'r silffoedd o'r llyfrgell bresennol a'u hail-ddylunio er mwyn defnyddio'r gofod mor effeithlon ag sy'n bosibl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu