1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Gofyn am farn pobl ifanc ar fydoedd addysg a'r gwaith

Image cynrychioli Gofyn am farn pobl ifanc ar fydoedd addysg a'r gwaith

13 Mawrth 2019

Image of a group of young peopleMae'r Cyngor yn gofyn i drigolion Powys sydd rhwng 11 a 19 mlwydd oed am eu safbwyntiau ar fydoedd gwaith ac addysg ôl-16.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal arolwg ar-lein i ganfod pam y gwnaeth pobl ifanc sydd dros 16 mlwydd oed y penderfyniadau a wnaethant wedi iddynt gwblhau addysg orfodol. Yn ogystal, mae'r cyngor yn gofyn i bobl ifanc dan 16 mlwydd oed i ba gyfeiriad y byddant yn dewis mynd tuag ato pan ddaw'r amser.

Mae'r prosiect yn cyd-fynd â gwaith y cyngor fel partner allweddol o fewn y Bartneriaeth Llwybrau Positif a gynhaliodd ŵyl yrfaoedd i 3,000 o fyfyrwyr yn Llanelwedd yr wythnos diwethaf.

Gellir dod o hyd i'r arolwg ar wefan y cyngor trwy https://cy.powys.gov.uk/article/7086/Arolwg-ar-ddewisiadau-ol-16 ac fe fydd ar agor tan ganol nos ar ddydd Sul 7 Ebrill.

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, sef aelod portffolio'r cyngor dros faterion Addysg a'r Iaith Gymraeg: "Rydym yn ymroddedig i helpu pobl ifanc ym Mhowys i wneud y penderfyniadau gorau posibl o ran eu dyfodol mewn byd gwaith sy'n newid ac er mwyn gwneud hynny, rydym angen deall y penderfyniadau a wneir ganddynt ar hyn o bryd. Rydym eisiau eu helpu i archwilio dewisiadau o ran gyrfa ac addysg, gan ddod o hyd i lwybr sy'n gweddu iddynt hwy" 

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr am y pynciau y maent yn dymuno eu hastudio a fydd yn helpu'r cyngor gyda chynllunio ei gwricwlwm. Mae hefyd yn amlygu'r meysydd twf mewn cyflogaeth ac yn gofyn am agweddau'r bobl ifanc tuag at y dewisiadau gyrfa hynny.

Unwaith y bydd yr arolwg ar gau, bydd y cyngor yn cynnal cyfres o grwpiau ffocws mewn ysgolion o amgylch y sir i edrych yn fanylach ar yr ymatebion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu