SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am farn pobl ifanc ar fydoedd addysg a'r gwaith

Image of a group of young people

13 Mawrth 2019

Image of a group of young peopleMae'r Cyngor yn gofyn i drigolion Powys sydd rhwng 11 a 19 mlwydd oed am eu safbwyntiau ar fydoedd gwaith ac addysg ôl-16.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal arolwg ar-lein i ganfod pam y gwnaeth pobl ifanc sydd dros 16 mlwydd oed y penderfyniadau a wnaethant wedi iddynt gwblhau addysg orfodol. Yn ogystal, mae'r cyngor yn gofyn i bobl ifanc dan 16 mlwydd oed i ba gyfeiriad y byddant yn dewis mynd tuag ato pan ddaw'r amser.

Mae'r prosiect yn cyd-fynd â gwaith y cyngor fel partner allweddol o fewn y Bartneriaeth Llwybrau Positif a gynhaliodd ŵyl yrfaoedd i 3,000 o fyfyrwyr yn Llanelwedd yr wythnos diwethaf.

Gellir dod o hyd i'r arolwg ar wefan y cyngor trwy https://cy.powys.gov.uk/article/7086/Arolwg-ar-ddewisiadau-ol-16 ac fe fydd ar agor tan ganol nos ar ddydd Sul 7 Ebrill.

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, sef aelod portffolio'r cyngor dros faterion Addysg a'r Iaith Gymraeg: "Rydym yn ymroddedig i helpu pobl ifanc ym Mhowys i wneud y penderfyniadau gorau posibl o ran eu dyfodol mewn byd gwaith sy'n newid ac er mwyn gwneud hynny, rydym angen deall y penderfyniadau a wneir ganddynt ar hyn o bryd. Rydym eisiau eu helpu i archwilio dewisiadau o ran gyrfa ac addysg, gan ddod o hyd i lwybr sy'n gweddu iddynt hwy" 

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr am y pynciau y maent yn dymuno eu hastudio a fydd yn helpu'r cyngor gyda chynllunio ei gwricwlwm. Mae hefyd yn amlygu'r meysydd twf mewn cyflogaeth ac yn gofyn am agweddau'r bobl ifanc tuag at y dewisiadau gyrfa hynny.

Unwaith y bydd yr arolwg ar gau, bydd y cyngor yn cynnal cyfres o grwpiau ffocws mewn ysgolion o amgylch y sir i edrych yn fanylach ar yr ymatebion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu