SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ocsiwn eiddo'n gwneud dros £630,000

Image of people bidding at auction

13 March 2019

Image of people bidding at auctionCafodd naw o eiddo'r cyngor eu gwerth mewn ocsiwn yn ddiweddar gan wneud dros £630,000.

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys fod sawl eiddo nad oes eu hangen bellach, gan felly eu rhoi ar werth mewn ocsiwn.

Cynhaliwyd yr ocsiwn gan yr arwerthwyr lleol Brightwells Ltd (Llanfair-ym-Muallt) yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod, ddydd Mawrth 6 Mawrth.

Roedd hyd at 120 o bobl yn bresennol gan hefyd ddenu nifer o gynigwyr ar draws y DU gan ddefnyddio porth bidio byw Brightwells, gydag un hyd yn oed yn galw o Seland Newydd.

Dyma'r eiddo a gafodd eu gwerthu yn ystod yr ocsiwn:

  • 5 Conway Street, Aberhonddu - £192,000
  • Hen adeilad ysgol, Penffordd-las - £104,000
  • Llyfrgell Llanidloes - £65,000
  • Hazeldene, Garthmyl - £63,000
  • 19 Old Kerry Road, Y Drenewydd - £57,000
  • 12 Foundry Terrace, Llanidloes - £52,500
  • 14 Foundry Terrance, Llanidloes - £47,500
  • 7 Foundry Terrace, Llanidloes - £45,000
  • Hen chwarel yn Rhos y Brithdir, Llanfyllin - £5,000

Cafodd hen iard y cyngor ym Machynlleth a 27 Old Kerry Road yn Y Drenewydd eu tynnu nôl o'r ocsiwn a byddan nhw'n cael eu gwerthu eto gan Brightwells maes o law.  Ni werthwyd hen lyfrgell Llanfair-ym-Muallt ar y Stryd Fawr gan iddo fethu cyrraedd y pris cadw.  Rydym ar ddeall fod yr arwerthwyr yn cynnal trafodaethau â rhywun sydd â diddordeb gan obeithio arwain at ei werthu dros yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Asedau: "Rwy wrth fy modd gyda'r lefel uchel o ddiddordeb yn yr eiddo hyn sy'n dangos pa mor effeithiol yw gwerthu eiddo trwy ocsiwn cyhoeddus.  Rydym wedi codi swm sylweddol o arian i'r cyngor a fydd yn helpu ei sefyllfa ariannol.

"Trwy werthu'r adeiladau hyn, mae cyfle i ddatblygwyr greu cartrefi newydd i berchnogion newydd neu i'w rhentu.  Bydd hefyd yn hybu'r economi lleol trwy gynnig yr amodau a'r cyfleoedd angenrheidiol i fuddsoddwyr ddatblygu eu modelau busnes.

"Byddwn yn bendant yn edrych ar ba eiddo eraill y gallwn eu gwerthu yn y dyfodol ar ocsiwn."

Dywedodd Irving Parry, Cadeirydd Brightwells: "Ry'n ni wrth ein bodd gyda'r nifer oedd yn bresennol a chanlyniadau'r ocsiwn a hoffwn ddiolch i Gyngor Sir Powys am ofyn i Brightwells werthu'r eiddo hyn.

"Fel cwmni arwerthwyr a gwerthwyr tai lleol, rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth y cyngor ac yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn y dyfodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu