Meini prawf Gordanysgrifio'r Blynyddoedd Cynnar

Byddwn yn rhannu lleoedd hyd at rif y lleoliad a ariennir. Os byddwn yn derbyn mwy o geisiadau na'r lleoedd sydd ar gael byddwn yn defnyddio'r meini prawf gordanysgrifio canlynol i ddosbarthu'r lleoedd:

  • Byddwn yn rhannu lle'n awtomatig i ddisgyblion gyda datganiad o anghenion addysgol arbennig lle mae'r datganiad yn enwi lleoliad cyn-ysgol y dylai'r plentyn ei fynychu oherwydd. Bydd hyn oherwydd bod y lleoliad hwnnw a'i gyfleusterau'n gallu diwallu anghenion y plentyn orau.
  • Plant sy'n derbyn gofal neu blant fu'n derbyn gofal (byddwn yn gofyn am dystiolaeth bod plentyn wedi derbyn gofal gyda'r ffurflen gais).
  • Y lleoliad sydd agosaf i le mae'r plentyn yn byw fel arfer, gyda brawd neu chwaer yn mynychu'r lleoliad ar yr un amser y bydd y plentyn yn dechrau yn y lleoliad. Os yw lleoliad wedi'i leoli ar gampws ysgol byddwn yn ystyried, os yn bosibl, os yw brawd neu chwaer yn mynychu'r ysgol pan mae'r plentyn yn dechrau yn y lleoliad. Mae hyn ar yr amod bod cartref arferol y plentyn o fewn dalgylch yr ysgol.
  • Y lleoliad agosaf i le mae'r plentyn yn byw fel arfer.
  • Os yw plentyn yn byw y tu allan i ddalgylch y lleoliad gyda brawd neu chwaer yn mynychu'r lleoliad pan fydd y plentyn yn dechrau yn y lleoliad. Os yw lleoliad wedi'i leoli ar gampws ysgol byddwn yn ystyried, os yn bosibl, os yw brawd neu chwaer yn mynychu'r ysgol pan mae'r plentyn yn dechrau yn y lleoliad.
  • Yn byw y tu allan i ddalgylch y lleoliad.

Er y byddwn yn ystyried plant sy'n mynychu gofal am ddiwrnod llawn mewn lleoliad, neu'n mynychu lleoliad Dechrau'n Deg ar adeg y cais, ni allwn ddweud yn sicr y bydd y plant hynny'n cael lle yn y lleoliad hwnnw ar gyfer Darpariaeth Addysg Wedi'i Chyllido yn y Blynyddoedd Cynnar. Os nad yw'r awdurdod yn gallu cynnig sesiwn/sesiynau mewn lleoliad(-au) o'u dewis, byddwn yn cynnig darpariaeth mewn lleoliad arall.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu