SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys

ALN Parent / Carer forum

Rhieni, gofalwyr a'r awdurdod lleol yn cydweithio ac yn cydnabod profiadau, sgiliau a gwybodaeth ei gilydd i helpu i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc ym Mhowys."

Bydd Cyngor Sir Powys yn helpu i ddatblygu'r fforwm annibynnol hwn i rieni a gofalwyr, ac yn awyddus i weithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr i gynnig y cymorth addysgol gorau i blant a phobl ifanc Powys.

Beth yw fforwm rhieni/gofalwyr?

Mae'n grŵp anffurfiol lle bydd cyfle i rieni, gofalwyr a staff leisio barn a chydweithio er mwyn bwydo i bolisïau ac arferion ADY fel sydd ar agenda'r cyfarfod.  Er mwyn cael trafodaethau a chydweithio effeithiol, mae'n bwysig cadarnhau bod y fforwm rhieni/gofalwyr yn:

  • fodd i atgyfnerthu llais rhieni/gofalwyr;
  • grŵp ymgynghori a chynghori;
  • modd i rieni/gofalwyr ddatgan barn a dylanwadu ar benderfyniadau. 

 

Croeso I rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc ym Mhowys sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cysylltiadau

Neu os hoffech gael gwybodaeth am ein darpariaeth addysg presennol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, cysylltwch â ni drwy'r fanylion isod:

Pe ddymunech gael mwy o wybodaeth am Raglen Drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol mae croeso i chi gysylltu â ni:

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu