Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Rhaglen Gwella Ysgolion

classroom

18 Mawrth 2019

classroomBydd ysgolion Powys yn derbyn £2m o fuddsoddiad yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod fel rhan o gynllun gwella sylweddol os yw cabinet y cyngor sir yn cymeradwyo hyn.

Gofynnir i'r cabinet gymeradwyo cronfa wella o £2m ar gyfer gwaith ysgolion cynradd ac uwchradd gan gynnwys gwella mynediad i bobl anabl, gwaith diogelwch, gwell cyfleusterau chwaraeon a gwelliannau i'r dosbarth i gefnogi rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20. 

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae'r prosiectau yn y ddogfen hon yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol y Cyngor Sir mewn ysgolion ar draws y sir fel rhan o'n huchelgais i ddarparu amgylchedd dysgu priodol addas ar gyfer Addysg yn y 21ain Ganrif i'n holl bobl ifanc."

Bydd y gwaith sydd wedi'i gynllunio'n cynnwys bron £400,000 ar gyfer gwelliannau o bwys yn Ysgol Calon Cymru, Llanfair-ym-Muallt i wella mynediad i'r anabl, ailwampio'r toiledau ac atgyweirio'r lifft. Mae Ysgol Gynradd Penygloddfa yn y Drenewydd wedi'i chlustnodi i gael buddsoddiad o fwy na £70,000 am wal ffiniol newydd a gwaith atgyweirio ar y to.

Mae gwaith i wella'r boeler, gwaith diogelwch a gwella cyfleusterau i'r anabl yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi'i restru yn rhan o'r gwaith ar gost o fwy na £150,000, yn ogystal â gwaith i wella ffenestri gwerth £75,000 yn Ysgol Bro Cynllaith, Llansilin.

Bydd Ysgol Uwchradd y Trallwng hefyd yn cael gwaith gwella gwerth £25,000 i wella cae pob tywydd yr ysgol a bydd Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy yn cael £80,000 i wario ar welliannau iechyd a diogelwch.

Bydd dros £400,000 yn cael ei fuddsoddi mewn nifer o ysgolion o amgylch y sir i wella effeithlonrwydd ynni. 

Bydd y cabinet yn ystyried yr adroddiad ar 26 Mawrth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu