Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Trefnu digwyddiad taro heibio i drafod anghenion tai yn y Clas-ar-Wy

Image of a house

20 Mawrth 2019

Image of a houseMae preswylwyr y Clas-ar-Wy a'r cyffiniau yn cael eu hannog i drafod eu hanghenion tai â'r cyngor sir mewn digwyddiad taro heibio yr wythnos nesaf.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys wedi trefnu'r digwyddiad a fydd yn cael ei gynnal yn Glasbury ddydd Iau Mawrth 28 o 10am-3pm.

Trefnwyd y digwyddiad er mwyn i swyddogion datblygu tai glywed barn preswylwyr am dai fforddiadwy, a hefyd er mwyn darganfod anghenion tai yr ardal.

Gwahoddir preswylwyr i daro heibio i gael sgwrs gydag aelodau'r tîm, fydd â diddordeb clywed pa fath o dai sydd eu hangen yn y Clas-ar-Wy, Llyswen a Bochrwyd.

Bydd modd trafod pob agwedd ar dai fforddiadwy yn y digwyddiad hwn.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion tai: "Ry'n ni'n awyddus i gynhyrchu tai cynaliadwy a fforddiadwy o ansawdd da sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys ac ry'n ni wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Bydd ein Tîm Tai Fforddiadwy yn gweithio mewn cymunedau ar hyd a lled Powys i nodi tir addas ar gyfer tai ac i ddarganfod beth yw'r anghenion tai.

"Ry'n ni'n awyddus i gasglu cymaint o wybodaeth ag y gallwn a bydd y digwyddiad taro heibio yma yn caniatáu i breswylwyr wyntyllu'u barn.

"Byddem yn annog pob aelod o'r gymuned i ddod i'r digwyddiad yma, ond yn anad dim, y bobl ifanc, oherwydd ry'n ni'n sylweddoli eu bod yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i lety fforddiadwy addas.

"Mae'r digwyddiad taro heibio yma'n bwysig oherwydd bydd yn caniatáu i ni gasglu barn preswylwyr wrth i ni ddarganfod beth yw'r anghenion tai yn yr ardal yma."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu