SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyfarnu contract torri gwair i gwmnïau lleol

Image of a grass strimmer

20 Mawrth 2019

Image of a grass strimmerMae'r cyngor sir wedi dyfarnu contract tair blynedd am dorri gwair ar eu rhan i chwe chontractwr ym Mhowys ac un ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig.

Mae Cyngor Sir Powys wedi dyfarnu ei gontract am gynnal a chadw tiroedd i'r contractwyr canlynol:

  • David Bradburn - Garth
  • OTM Garden, Groundwork and Tree Surgery - Y Gelli Gandryll
  • JK Jones Landscapers - Machynlleth
  • MS a C Heaton - Llanfyllin
  • Jimmy Hughes Services Cyf. - Llandrindod
  • Andrew Mills Tree Surgeon and Sons - Llandrindod
  • Land Right Services - Croesoswallt

Bydd y contractwyr hyn yn gyfrifol am dorri gwair mewn pymtheg o fynwentydd y mae'r cyngor yn berchen arnyn nhw yn ogystal â saith llecyn gydag ymylon glaswellt ledled y sir. Mae'r contract yn ei le am dair blynedd gyda dewis i'w ymestyn am ddeuddeng mis arall.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rwy'n falch dros ben ein bod wedi llwyddo i ddyfarnu ein contract i gynnal a chadw tir i nifer o gontractwyr sy'n gweithio ym Mhowys.

"Un o nodau'r Cabinet yma oedd cadw punt Powys yn y sir ac mae'r contract hwn yn gwneud hynny i'r dim. Bydd dros £200,000 y flwyddyn yn mynd i gontractwyr lleol i wneud gwaith torri gwair.

"Bydd y contractwyr hyn yn darparu gwasanaeth pwysig yn ein cymunedau. Rwy'n dymuno'r gorau iddynt ac yn edrych ymlaen at ddatblygu perthynas gweithiol gyda'r contractwyr llwyddiannus dros y tair blynedd nesaf. Byddan nhw'n gwneud lles i'n cymunedau lleol."

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu