1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Gwersyll 2 ddiwrnod - Rhedeg, Beicio a Nofio Gwyliau'r Pasg (i rai 9 - 16 oed)

Delwedd o blant yn cystadlu mewn triathlon yn rhedeg i’r môr

HOFFECH CHI ROI CYNNIG AR DDIGWYDDIAD NEWYDD NEU WELLA EICH SGILIAU MEWN DIGWYDDIAD SY'N BODOLI'N BAROD? DEWCH DRAW I'N TRIATHALON 2 DDIWRNOD I BROFI NOFIO, RHEDEG A SEICLO, CYSTADLAETHAU A GWOBRAU A LLAWER LLAWER MWY....  

Mae triathalon yn ddigwyddiad sy'n cynnwys campau amrywiol ac yn cynnwys cwblhau tri digwyddiad parhaus a dilynol i brofi dygnwch. Mae'r gwersyll hwn yn rhoi profiad o hyn i chi felly ymunwch i gael ychydig o hwyl yn ystod y gwyliau. 

 

LLEOLIAD:  Canolfan Hamdden Maldwyn

DYDDIAD: 16 a 17 Ebrill 2019

AMSWER: 10am - 3.30pm

Cost: £25

 

Pellterau yn fras 
OedNofio  RhedegSeiclo
9-11 oed8 hyd1000m (2 laps)3000m (6 laps)
12-13 oed8 hyd1500m (3 laps)4500m (8 laps)
14-16 oed16 hyd2000m (4 laps)6000m (10 laps)

 

Cynhelir y seiclo oddi ar y ffyrdd ac ar laswellt.  Rhaid i'r athletwyr ddod â'u beic a'u helmed eu  hunain a byddant yn cael eu harolygu bob amser. Gellir cadw beiciau yn y ganolfan dros nos.

* Mae llefydd yn gyfyngedig ac fe'u dyrennir i'r cyntaf i wneud cais amdanynt

Os oes arnoch angen unrhyw fanylion pellach cofiwch cysylltu a : Katie Hamer, Swyddog Chwaereon Cymunedol. Ffon 01686 614060/  07766 248617     E-Bost katie.hamer@powys.gov.uk  

Lawrlwythwch ein ffurflen gais yma [294KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu