SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Darllen yn annog rhannu atgofion

Image of two men talking to each other

21 Mawrth 2019

Image of two men talking to each otherMae llyfrgell fechan ym Mhowys wedi dangos bod modd i lyfrau ennyn atgofion cryf yn eu benthycwyr.

Dywedodd Jan Shivel sy'n Llyfrgellydd Cangen yn Llyfrgell Talgarth, bod Grŵp Atgofion Darllen sy'n cyfarfod pob pnawn dydd Mawrth yn y llyfrgell wedi cael canlyniadau gwych yn hyn o beth.

Mae Jan yn storiwraig ei hun a gwelodd fod darn wedi'i ddethol o lyfr yn ysgogiad gwerthfawr i ennyn atgofion ymysg y rheiny sy'n dewis cymryd rhan yn y sesiynau ar bnawn dydd Mawrth.

Ymhlith y darlleniadau llwyddiannus mae Dirge without Musicgan Edna St Vincent Millay, darnau o Girl from Cardigan gan Leslie Norris a hyd yn oed hanes y Wahadden yn glanhau'r tŷ ar ddechrau Wind in the Willows. Mae'r darlleniadau wedi symbylu atgofion diddorol yn y gwrandawyr, gan arwain at sgyrsiau a rhannu meddyliau ymysg ei gilydd.

Yn Nhalgarth, mae'r pynciau wedi amrywio o bridd y wadd i gadw gwenyn ar fferm Penywrlodd a'r garnedd hir - sef y strwythur hynaf o waith dyn yn ardal Talgarth y credir ei fod dros 5000 oed. Mae un cyfrannwr a fagwyd ym Mhenywrlodd hefyd wedi ysgrifennu ei atgofion am y fferm, ar sail dyddiaduron ei dad dros 70 o flynyddoedd.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae'r rhaglen hyd ymae wedi derbyn ymateb da iawn gan y rheiny sydd wedi cymryd rhan a modd y 'darllenydd' o hwyluso hyn sy'n gyfrifol am y llwyddiant yma.

Mae'n defnyddio darnau o lenyddiaeth i ysgogi atgofion a chymariaethau â'r presennol, trwy rannau gwybodaeth am bobl a lleoedd. Gall estyn allan i bobl o bob oed ac yn bwysig iawn, mae'n hwylus ar gyfer ymgysylltiad a phleser rhwng y cenedlaethau.

"Mae atgofion yn creu cwlwm agosrwydd ac yn helpu i lunio pwy ydym fel unigolion a hefyd gyda'n gilydd yn ein cymunedau."

Bydd Jan Shivel y Llyfrgellydd Cangen yn datblygu'r rhaglen ymhellach ac mae hi wedi gwahodd ei chydweithwyr a gwirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn sefydlu grŵp darllen tebyg, i ddod draw i lyfrgell Talgarth ar ddydd Mawrth rhwng 1 a 3pm i weld drostynt eu hunain.

Cynhelir y Grwp Atgofion Darllen yn Llyfrgell Talgarth bob dydd Mawrth rhwng 1 a 3pm.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu