Lansio Loto Powys i helpu achosion da

Image of lottery balls

21 Mawrth 2019

Image of lottery ballsCyngor Sir Powys fydd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i lansio'i loteri gymunedol gyntaf ar-lein er budd achosion da.

£1 fydd pris tocynnau gyda 60c yn mynd tuag at achosion da lleol, o'i gymharu â dim ond 28c yn y bunt i'r Loteri Genedlaethol.

Bydd hwn yn cael ei dynnu'n wythnosol gyda gwobr fawr o £25,000 am chwe rhif yr un fath, gyda gwobrau eraill o £2,000, £250, £25 neu dri thocyn am ddim.

Mae dwy ran i gynllun Loto Powys.  Bydd achosion da ym Mhowys yn gallu creu eu tudalen loteri eu hunain gan dderbyn 50c am bob punt sy'n cael ei wario gan chwaraewyr fel hyn.  Bydd 10c arall o bob punt yn mynd i gronfa gyffredinol ar gyfer achosion da Loto Powys, gyda'r gweddill yn mynd at wobrau, costau rhedeg a TAW.

Bydd chwaraewyr sydd ddim am gefnogi achos penodol yn dal i fedru cymryd rhan yn Loto Powys, gyda 60c o bris y tocyn yn mynd i gronfa achosion da Loto Powys a fydd yn cael ei ddosbarthu gan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys:  ""Gyda phwysau cynyddol ar ein cyllidebau o ganlyniad i doriadau Llywodraeth Ganolog, a'r angen i sicrhau nawdd i achosion da lleol, mae Loto Powys yn gyfle gwych i helpu i godi arian ychwanegol i achosion da lleol.  Mae Cyngor Sir Powys yn parhau i gefnogi grwpiau cymunedol lleol, ond bydd hwn yn gyfle i grwpiau a sefydliadau eraill elwa."

Bydd Loto Powys yn cael ei lansio i sefydliadau achosion da am 6 pm, nos Iau 25 Ebrill 2019 yn Neuadd y Strand, Llanfair-ym-Muallt.  Mae gwahoddiad i unrhyw sefydliad sy'n gweithredu er budd cymunedau Powys fod yn bresennol i glywed am Loto Powys, ac i'r sefydliad gofrestru i fod yn un o bartneriaid lansio Loto Powys.  I fod yn bresennol, cofrestrwch ar  http://bit.ly/powyslotto neu e-bostiwch greg.thomas2@powys.gov.uk

Mae llond llaw o gynghorau ar draws y Deyrnas Unedig yn rhedeg loteriau lleol gan gynnwys  Aylesbury Vale, Portsmouth a Corby.  Dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Byddwn yn rhoi diweddariadau cyson ar Loto Powys ar wefan Cyngor Sir Powys a Facebook a Twitter.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu