Oriau llyfrgell hirach yn Y Gelli Gandryll diolch i'r ŵyl

Image of Hay Library

21 March 2019

Image of Hay LibraryBydd llyfrgell Y Gelli Gandryll ar agor yn hirach o 1 Ebrill 2019, diolch i gefnogaeth hael Gŵyl y Gelli. Bydd hyn yn rhoi mwy o gyfleoedd i ddarllenwyr a myfyrwyr i ddarllen llyfrau a defnyddio'r adnoddau yno.

Dyma'r oriau agor o fis nesaf:

  • Dydd Llun - 10.30am-12.30pm / 1.30-6.00pm
  • Dydd Iau - 10.30am-12.30pm / 1.30-6.00pm  
  • Dydd Gwener - 1.30-6.00pm
  • Dydd Sadwrn - 10.00am-12.30pm       

Dywedodd Becky Shaw o Ŵyl y Gelli: "Rydym yn falch dros ben o fedru cefnogi saith awr a hanner o oriau llyfrgell ychwanegol bob wythnos. Bydd hyn yn rhoi cyfle i deuluoedd a phobl ifanc i ddefnyddio'r llyfrgell ar ôl oriau'r ysgol. Mae cael lle i astudio, gwneud gwaith cartref, defnyddio llyfrau'r llyfrgell a'i hadnoddau ar-lein yn hynod werthfawr i bobl ifanc. Mae'n rhoi'r cyfleoedd gorau iddynt ac yn eu helpu i wireddu eu breuddwydion. Rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o'r cyflawniad hwnnw."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Rydym yn ddiolchgar iawn i Ŵyl y Gelli am eu cefnogaeth hael sy'n ymestyn oriau'r llyfrgell yn Y Gelli Gandryll. Dyma enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth er budd y gymuned, yn enwedig y plant a'r bobl ifanc sy'n defnyddio'r adnoddau ar ôl ysgol. Mae cyfleoedd y tu allan i oriau arferol yn anhepgor o ran cefnogi dysgu plant yn ogystal â chynnig lle diogel a chymdeithasol i ddefnyddio a manteisio ar adnoddau gwerthfawr."

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu